Φωτοδότες

Οι «γέφυρες» προς το μέλλον της Βόρειας Εύβοιας

Οι «Φωτοδότες» είναι έργα και δράσεις εμβληματικού χαρακτήρα, χαμηλού προϋπολογισμού και γρήγορης ωρίμανσης που συνδιαμορφώνουν την ταυτότητα του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Προέκυψαν μετά από δημόσια διαβούλευση και με την εφαρμογή τους «φωτίζουν» εικόνες από το μέλλον της αναγεννημένης Βόρειας Εύβοιας.