Διαβούλευση

Εκπαιδευτική, καλλιτεχνική και περιβαλλοντική δράση σε δύο επιλεγμένες περιοχές της Εύβοιας