Φωτοδότες

Εύβοια – Βιώσιμος Αγρο-Διατροφικός προορισμός μέσα από το δίκτυο Ανοιχτών αγροκτημάτων.

Δημιουργία ενός τοπικού αγροδιατροφικού δικτύου με επισκέψιμα αγροκτήματα και τοπικές μονάδες παραγωγής τροφίμων της περιοχής.

Επιμέλεια και προβολή δράσεων των επισκέψιμων αγροκτημάτων της περιοχής και στα πλαίσια του ευρύτερου θεσμού “Open Farm Days” ή/ και στο πλαίσιο κάποιας τοπικής αντίστοιχης “customized” εκδήλωσης και δράσης: “Evia Open Farm Days”.

Τελικός Δικαιούχος

OPEN FARM - Σωματείο "ΔΙΑΖΩΜΑ"

Προϋπολογισμός

20,000.00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

OPEN FARM
Facebook
Twitter
LinkedIn