Νέες διακλαδώσεις κεντρικού οδικού άξονα – κορμού Βόρειας Εύβοιας προς παράκτιες ζώνες

Τελευταία Ενημέρωση: 03/10/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο (μελέτη) έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
Το Στίγμα
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εντάξει στον προγραμματισμό της τη χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών για την ωρίμανση, μέχρι και το στάδιο της δημοπράτησης του έργου με το σύστημα ”μελέτη- κατασκευή”. Η διαδικασία ανάθεσης των μελετών ωρίμανσης βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, αφού προηγήθηκε διαγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων μελετητών ως προς την βέλτιστη τεχνικο-οικονομικά λύση.
Το Επόμενο Βήμα
Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προτάσεων για την ανάδειξη του Αναδόχου.

Φυσικό Αντικείμενο

Μελέτες ωρίμανσης μέχρι τη δημοπράτηση των νέων συνδέσεων του νέου κεντρικού άξονα – κορμού της Βόρειας Εύβοιας με τις παράκτιες ζώνες που σήμερα διαθέτουν πενιχρή προσβασιμότητα, τόσο ως προς το επίπεδο εξυπηρέτησης και οδικής ασφάλειας όσο και ως προς τα αντίστοιχα μήκη διαδρομής. Ειδικότερα, προβλέπεται η μελετητική ωρίμανση των ακόλουθων νέων διακλαδώσεων, που συμπληρώνουν ή λειτουργούν συνδυαστικά με τμήματα του υφιστάμενου οδικού δικτύου, τα οποία λειτουργούν επίσης ως διακλαδώσεις ή τμήματα διακλαδώσεων του κεντρικού οδικού άξονα – κορμού της νέας δενδροειδούς διάρθρωσης του βασικού οδικού δικτύου:

  1. Προς τον οικισμό της Αγίας Άννας, μήκους 5,5 χλμ. περίπου, με δυτική παράκαμψη του οικισμού της Στροφυλιάς, σε συνδυασμό με διακλάδωση αυτής προς την Παραλία Άννας (Αγκάλη), μήκους 2,5 χλμ. περίπου.
  2. Προς τους οικισμούς της βορειοανατολικής παράκτιας ζώνης, με παράκαμψη του οικισμού Αγίας Άννας αλλά και των ενδιάμεσων οικισμών Κεράμειας και Παλαιόβρυσης, συνολικού αναπτύγματος 5,5 χλμ. περίπου.
  3. Προς τη βόρεια παράκτια ζώνη, που διακλαδίζεται στην περιοχή Κοκκινομηλιάς και εκτείνεται μέχρι τις Γούβες, παρακάμπτοντας από τα ανατολικά τους οικισμούς Κρυονερίτης, Μηλιές και Γερακιού. Ο νέος οδικός σύνδεσμος έχει συνολικό μήκος 13 χλμ. περίπου, διασχίζει εγκάρσια την κοιλάδα του ρέματος Ξηριά και καταλήγει στα νότια του οικισμού Γούβες, επί της Ε.Ο. 77, διαμέσου της οποίας εξυπηρετεί τους οικισμούς από Αγριοβότανο μέχρι Ασμήνι.
  4. Προς τη Δημοτική Ενότητα Λιχάδας, με οδικό σύνδεσμο μεταξύ της Ε.Ο. 77 και της Επαρχιακής Οδού Αιδηψού-Λιχάδας, μήκους 6 χλμ. περίπου, που παρακάμπτει από τα βόρεια την αστική και περιαστική ζώνη του οικισμού της Αιδηψού και της Παραλίας Αγίου Νικολάου και διασφαλίζει διαχωρισμό των υπερτοπικών διαδρομών προς/από τη χερσόνησο από τις ενδοαστικές, περιαστικές και προαστιακές μετακινήσεις των οικισμών Αιδηψού / Αγίου Νικολάου και Λουτρών Αιδηψού.
  5. Του νέου ανισόπεδου ημικόμβου επί της Περιφερειακής Οδού Λουτρών Αιδηψού, με μήκος συνδετήριων κλάδων και προσαρμογών στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο περί τα 2 χλμ., για την εξυπηρέτηση της απευθείας διασύνδεσης των προς και από τον βορρά κινήσεων του κεντρικού και νότιου τμήματος του οικισμού Λουτρών, διαμέσου της Περιφερειακής Οδού Λουτρών, χωρίς τη σημερινή υποχρεωτική διάσχιση του συνόλου του οικισμού και χωρίς εμπλοκές με την τοπική κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. 

Προβλέπεται στις παραπάνω διακλαδώσεις εφαρμογή τυπικής διατομής γ2 κατά ΟΜΟΕ, ενιαίου οδοστρώματος και πλάτους καταστρώματος 7,5 μ. χωρίς τις πλευρικές διαμορφώσεις και επίσης διατομές κατά ΟΜΟΕ των συνδετήριων κλάδων του ανισόπεδου ημικόμβου Λουτρών.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης Κατ’  αποκοπή τίμημα €1.000.000 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν.4412/2016 
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Μελέτης Δεκέμβριος 2023
Φορέας Χρηματοδότησης Μελέτης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
Τρόπος εκτέλεσης έργου Δημοπράτηση Μελέτης – Κατασκευής (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016) / Χρηματοδότηση από το ΠΕΠ 2021-2027 ή το τομεακό ΕΠ «Μεταφορές 2021-2027»
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Έργων Το εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης κάθε διακλάδωσης (με α/α όπως αναφέρεται στο πεδίο του φυσικού αντικειμένου) είναι: 

  1. €18.500.000 (περιλ. απροβλέπτων, εργολαβικού οφέλους και ΦΠΑ)
  2. €10.500.000 (περιλ. απρόβλεπτα, εργολαβικό όφελος και ΦΠΑ)
  3. €50.500.000 (περιλ. απρόβλεπτα, εργολαβικό όφελος και ΦΠΑ)
  4. €19.000.000 (περιλ. απρόβλεπτα, εργολαβικό όφελος και ΦΠΑ)
  5. €2.500.000 (περιλ. απρόβλεπτα, εργολαβικό όφελος και ΦΠΑ)

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Π.Στ.Ε.
Φορέας Υλοποίησης:
Π.Στ.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€1000000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
12/2023

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η συμπλήρωση του κεντρικού οδικού άξονα – κορμού της Βόρειας Εύβοιας με τις νέες διακλαδώσεις αποβλέπει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της νέας δενδροειδούς διάρθρωσης του βασικού οδικού δικτύου της Βόρειας Εύβοιας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση τμημάτων του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Διαμέσου της νέας διάρθρωσης εξασφαλίζεται δραστική και σύμμετρη αναβάθμιση των συνθηκών υπερτοπικής προσβασιμότητας των δύο Δήμων της Βόρειας Εύβοιας, τόσο των παράκτιων ζωνών που παρουσιάζουν υπαρκτή σήμερα ή και μελλοντική προοπτική επισκεψιμότητας και τουριστικής ανάπτυξης, όσο και όλων των οικισμών της περιοχής με τοπικό πληθυσμό άνω των 50 κατοίκων, που μπορεί να αποτελέσουν εν δυνάμει είτε τόπο επενδυτικού ενδιαφέροντος ποικίλου περιεχομένου είτε περιοχές εγκατάστασης / επανεγκατάστασης νέου πληθυσμού.

Η εξασφαλιζόμενη αναβάθμιση των συνθηκών υπερτοπικής προσβασιμότητας περιλαμβάνει αφενός τη δραστική μείωση του μήκους των διαδρομών, που με τις προτεινόμενες νέες διακλαδώσεις φθάνει κατά περίπτωση σε σύντμηση μέχρι 30% και αντίστοιχα σε σύντμηση του χρόνου

διαδρομής μέχρι 50%, και αφετέρου στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας και επιπέδου οδικής εξυπηρέτησης, χάρη στη σύγχρονων προδιαγραφών χάραξη των νέων οδικών τμημάτων και την ελαχιστοποίηση των πλευρικών τριβών που επιτυγχάνεται με τις παρακάμψεις οικισμών και τον ελεγχόμενο τρόπο πρόσβασης των παρόδιων δραστηριοτήτων στα νέα οδικά τμήματα.

Οι παραπάνω αναβαθμισμένες συνθήκες οδικής ασφάλειας και επιπέδου εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας τόσο του κεντρικού άξονα – κορμού,  όσο και των νέων διακλαδώσεων, καθώς και οι δραστικές μειώσεις χρόνου και κόστους πραγματοποίησης των υπερτοπικών μετακινήσεων προς / από Χαλκίδα και λοιπή Εύβοια όσο και ως προς το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά ακόμη και των μεγάλου μήκους διαδημοτικών διαδρομών μεταξύ των δύο Δήμων της Βόρειας Εύβοιας θα προσελκύσουν το σύνολο σχεδόν αυτών των υπερτοπικών μετακινήσεων που εξυπηρετούν την περιοχή, απαλλάσσοντας με τον τρόπο αυτό το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και κυρίως την Ε.Ο. 77 από την ανάγκη για μείζονες και δαπανηρότατες επεμβάσεις / αναβαθμίσεις, στα τμήματά της που θα συνεχίσουν να λειτουργούν για την εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας ή σαν καταληκτικά και μόνο τμήματα των υπερτοπικών διαδρομών.

Προσφέρεται με τον τρόπο αυτό ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης των επιμέρους περιοχών της Βόρειας Εύβοιας, ενώ δημιουργείται το αναγκαίο υπόβαθρο για την ανάταξη και την ανάπτυξή της, για τις οποίες η βελτιωμένη προσβασιμότητα αποτελεί τον καταλύτη.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ωφέλεια από την υλοποίηση του βορειοστρεφούς ημικόμβου Λουτρών Αιδηψού, που εκτός από τη θεαματική βελτίωση της χρηστικότητας του οδικού άξονα της Παράκαμψης Λουτρών διασφαλίζει ιδιαίτερα βελτιωμένες συνθήκες προσβασιμότητας της κεντρικής και νότιας περιοχής του οικισμού, τόσο για τις περιαστικές και προαστιακές μετακινήσεις όσο και για τις υπεραστικές μετακινήσεις προς Λιχάδα και Ιστιαία ή και πέραν αυτών προς Χαλκίδα και επέκεινα.

Η εκτροπή των υπερτοπικών κινήσεων προς την Περιφερειακή Οδό, αντί της σημερινής διαμήκους διάσχισης του οικισμού, διασφαλίζει ευνοϊκότερες συνθήκες ανάταξης και κυκλοφοριακής αναδιοργάνωσης του κεντρικού πυρήνα του αστικού ιστού, υπηρετώντας με τον τρόπο αυτό τον στόχο της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος που παρέχεται και κατ’ επέκταση την τόνωση του λανθάνοντος δυναμικού του θερμαλιστικού τουρισμού που χαρακτηρίζει τον οικισμό των Λουτρών Αιδηψού, στο πλαίσιο της προοπτικής πολυδιάστατης ανέλιξής του, ώστε να επανακτήσει και να διευρύνει το ρόλο της ναυαρχίδας της τουριστικής ανάταξης της Βόρειας Εύβοιας.