Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

2

ΝΕΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ- KOΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: τμήμα Στροφυλιά – Ιστιαία

Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
Ένταξη
3

Νέες διακλαδώσεις κεντρικού οδικού άξονα – κορμού Βόρειας Εύβοιας προς παράκτιες ζώνες

Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
Ένταξη

Κατάσταση Έργων & Δράσεων

No Data Found