Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

ΕΣΠΑ 2021-2027

71

Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού Βόρειας Εύβοιας

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάσταση Έργων & Δράσεων

No Data Found