Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

70

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Ψηφιακών Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
71

Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού Βόρειας Εύβοιας

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάσταση Έργων & Δράσεων

No Data Found