Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

7

Συντήρηση, Σήμανση & Ανάδειξη σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών στην περιοχή του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού «Τελέθριον Όρος και Όρος Λίχα»

Φορέας Χρηματοδότησης: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
9

Εθνικό Μονοπάτι 21 στην Εύβοια

Φορέας Χρηματοδότησης: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
15

“Αναδάσωση – Α.Π.Θ. – Αρθρωτή Κυλιόμενη Δράση με την παρακάτω εκδοχή : Σπόροι, Φυτώρια/Φυτάρια, Αναδάσωση, Φυσική Αναγέννηση / Συνεχής Παρακολούθηση, Νερό, Απορρόφηση CO2 Έργο Α. Συλλογή και χειρισμός δασικού αναπαραγωγικού υλικού”

Φορέας Χρηματοδότησης: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
16

“Αναδάσωση – Α.Π.Θ. – Αρθρωτή Κυλιόμενη Δράση με την παρακάτω εκδοχή : Σπόροι, Φυτώρια/Φυτάρια, Αναδάσωση, Φυσική Αναγέννηση / Συνεχής Παρακολούθηση, Νερό, Απορρόφηση CO2 Έργο Β. Παραγωγή φυταρίων στο φυτώριο για την αναδάσωση”

Φορέας Χρηματοδότησης: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
17

“Αναδάσωση – Α.Π.Θ. – Αρθρωτή Κυλιόμενη Δράση με την παρακάτω εκδοχή : Σπόροι, Φυτώρια/Φυτάρια, Αναδάσωση, Φυσική Αναγέννηση / Συνεχής Παρακολούθηση, Νερό, Απορρόφηση CO2 Έργο Γ. Παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης του Νέου Δάσους”

Φορέας Χρηματοδότησης: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
18

“Αναδάσωση – Α.Π.Θ. – Αρθρωτή Κυλιόμενη Δράση με την παρακάτω εκδοχή : Σπόροι, Φυτώρια/Φυτάρια, Αναδάσωση, Φυσική Αναγέννηση / Συνεχής Παρακολούθηση, Νερό, Απορρόφηση CO2 Έργο Δ. Αναδάσωση – Βιώσιμη Διαχείριση – Βιώσιμος Καθαρισμός”

Φορέας Χρηματοδότησης: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
19

“Αναδάσωση – Α.Π.Θ. – Αρθρωτή Κυλιόμενη Δράση με την παρακάτω εκδοχή: Σπόροι, Φυτώρια/Φυτάρια, Αναδάσωση, Φυσική Αναγέννηση / Συνεχής Παρακολούθηση, Νερό, Απορρόφηση CO2 Έργο Ε. Έργα αποκατάστασης υγρασίας εδάφους (Νερό)”

Φορέας Χρηματοδότησης: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
20

“Αναδάσωση – Α.Π.Θ. – Αρθρωτή Κυλιόμενη Δράση με την παρακάτω εκδοχή : Σπόροι, Φυτώρια/Φυτάρια, Αναδάσωση, Φυσική Αναγέννηση / Συνεχής Παρακολούθηση, Νερό, Απορρόφηση CO2 Έργο ΣΤ. Υπολογισμός παρακολούθησης CO2 και αποθήκευσης άνθρακα”

Φορέας Χρηματοδότησης: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Κατάσταση Έργων & Δράσεων

No Data Found