Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

30

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση
54

Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Υποστήριξη επαγγελματιών τουρισμού και τοπικού πληθυσμού

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Κατάσταση Έργων & Δράσεων

No Data Found