Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Η δράση παρέχει ενισχύσεις στις τοπικές επιχειρήσεις, το ύψος των οποίων θα συσχετιστεί με τις λειτουργικές δαπάνες της κάθε επιχείρησης. Η παρεχόμενη επιχορήγηση δύναται να καλύψει λειτουργικές δαπάνες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της.
Το Στίγμα
Η δράση υλοποιείται από το πρόγραμμα “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”
Το Επόμενο Βήμα
Ολοκλήρωση Δράσης

Φυσικό Αντικείμενο

Η δράση παρέχει ενισχύσεις στις τοπικές επιχειρήσεις, το ύψος των οποίων θα συσχετιστεί με τις λειτουργικές δαπάνες της κάθε επιχείρησης. Η παρεχόμενη επιχορήγηση δύναται να καλύψει λειτουργικές δαπάνες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της.

Για την επαλήθευση των δαπανών δεν απαιτείται προσκόμιση τιμολογίων εξόδων και εξοφλήσεως.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Τοπικές Επιχειρήσεις
Φορέας Υλοποίησης:
ΕΦΕΠΑΕ
Προϋπολογισμός Έργου:
€26000000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
6 μήνες από την απόφαση υπαγωγής

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η δράση έχει σκοπό τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στις τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας που επλήγη από φυσικές καταστροφές, οι οποίες ήρθαν να προστεθούν στις ήδη επιβαρυμένες δυσμενείς συνθήκες που αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19.