ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η δημόσια διαβούλευση είναι ουσιώδης και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για τη συγκρότηση της «Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας». Πρόκειται για διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου η «Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας» να αποκτήσει εύρος και βάθος στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας.

Η πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης είναι ο χώρος στον οποίο προσκαλούνται όλοι οι πολίτες, οι φορείς, οι επαγγελματίες, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι επιστημονικές οργανώσεις και η Κοινωνία των Πολιτών να υποβάλουν τις παρατηρήσεις – προτάσεις τους, τις οποίες εν συνεχεία θα αξιοποιήσουν οι μελετητές για να εξειδικεύσουν την προτεινόμενη αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας και το σχέδιο δράσης για την Αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας.

Διαβούλευση για επιλογή μηνύματος προβολής για την Βόρεια Εύβοια

Συμμετέχουμε όλοι στην προσπάθεια να επανέλθουμε πιο δυνατοί και σαφώς καλύτεροι από πριν. Το μήνυμά μας πρέπει να εκφράζει όλους, οφείλει να βγαίνει από εσάς. Σας προσκαλούμε λοιπόν, να το επιλέξετε εσείς και όλοι μαζί να το επικοινωνήσουμε παντού.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Βόρεια Εύβοια διαθέτει ένα εξαιρετικής ποιότητας φυσικό περιβάλλον, το οποίο καταστράφηκε σε σημαντικό βαθμό από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021.

Με το Πρόγραμμα Οικονομικής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας προσβλέπουμε στην αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας, με επίκεντρο το «Νέο Δάσος», οικοδομώντας ένα καλύτερο μέλλον, περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο. Το Πρόγραμμα έχει ολιστικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και όχημα για την υλοποίησή του είναι το σπουδαίο εργαλείο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.), που δεσπόζει στο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027.

CIRCLES_MAXIMOU_KATHETES

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας έχουν σχεδιαστεί με επιμέλεια και πνευματική ένταση 4 μείζονες μεταρρυθμίσεις άμεσης εκκίνησης και εφαρμογής:

 1. Ο Φορέας Διαχείρισης του Νέου Δάσους.
 2. Το Ολιστικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.):
  1. ένα Κ.Ε.Π. στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού και
  2. ένα Κ.Ε.Π. στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
 3. Το Κέντρο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΧΩ.Π.):
  1. ένα γραφείο στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού και
  2. ένα γραφείο στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
 4. Ο Διαδημοτικός Φορέας Διαχείρισης Προορισμού (D.M.O.)

Οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως πιλοτικά παραδείγματα και να μεταδοθούν σε όλη τη χώρα.

Στην πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης παρουσιάζονται οι «Φωτοδότες» του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας που προβλέπεται να υλοποιηθούν από την άνοιξη του 2022.

Όλοι οι «Φωτοδότες» προέκυψαν από προτάσεις της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών της Βόρειας Εύβοιας και μετά από έντονη διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία.

Πρόκειται για έργα και δράσεις με εμβληματικό χαρακτήρα, χαμηλού προϋπολογισμού και ταχύτατης ωρίμανσης, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και πολιτιστικής  αναγέννησης της περιοχής (υποδομές, το Νέο Δάσος, αγροδιατροφή, τουρισμός, πολιτισμός, ανθρώπινο  κεφάλαιο, κοινωνικές δομές και κυρίως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση με όρους καινοτομίας) και θα προσφέρουν μια πρώτη εικόνα της αναγεννημένης Βόρειας Εύβοιας.

Τα έργα αυτά και οι δράσεις θα συναποτελούν την ταυτότητα του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και θα «φωτίζουν» το μέλλον της περιοχής, προσδίδοντας στους πληγωμένους πολίτες εικόνες του μέλλοντός τους.

Πείτε την γνώμη σας

Στείλτε το σχόλιο σας για το γενικό πλαίσιο της ανασυγκρότησης.

Hidden
Μελέτη
Hidden
Type
Hidden
Φωτοδότης
Ονοματεπώνυμο*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
VIDEO
Παρασκευή 18/3
Αναπαραγωγή Βίντεο
Σάββατο 19/3 - Πρωί
Αναπαραγωγή Βίντεο
Σάββατο 19/3 - Απόγευμα
Αναπαραγωγή Βίντεο
Κυριακή 20/3
Αναπαραγωγή Βίντεο