Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025

11

Κατασκευή έργων αποκατάστασης των υποδομών του Δασικού χωριού Παπάδων που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά στις 3/8/2021

Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση
40

Προμήθεια ενός (1) Ασθενοφόρου Οχήματος (4×4) για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας

Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
41

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του ΚΥ Ιστιαίας (Περιλαμβάνει κέντρο Χρόνιων Ασθενών)

Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
42

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του ΚΥ Μαντουδίου

Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
43

Προμήθεια 1 Κινητής Γυναικολογικής Μονάδας για τις Ανάγκες του Πληθυσμού της Βόρειας Εύβοιας

Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
44

Προμήθεια 1 Κινητής Μονάδας Αιμοληψίας

Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
59

Ανασκαφική έρευνα στο Καστρί Κηρίνθου

Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
67

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια»

Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση

Κατάσταση Έργων & Δράσεων

No Data Found