Προμηθεια Ιατροτεχνολογικου Εξοπλισμου για τις Αναγκες του ΚΥ Ιστιαιας (Περιλαμβάνει κέντρο Χρόνιων Ασθενών)

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας.
Το Στίγμα
Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΠΑ 2021-2027 του Υπουργείου Υγείας.
Το Επόμενο Βήμα
Έκδοση της πρόσκλησης απο το Υπουργείο Υγείας προς την 5η ΥΠε για την έναρξη υλοποίησης του έργου.

Φυσικό Αντικείμενο

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας. Ο εν λόγω εξοπλισμός θα περιλαμβάνει:  

  • Αξονικό Τομογράφο 16 Τομών.
  • Ψηφιακό Μαστογράφο. 
  • Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης (5 τμχ).
  • Αυτόνομο Φορητό Σύστημα Επεξεργασίας Νερού με αντίστροφη ώσμωση (2 τμχ).
  • Ακτινογραφικό Ψηφιακό Οδοντιατρικού Τμήματος.
  • Κλίβανο Αυτόκαυστο 2,5L.
  • Κλίβανο Ξηράς Αποστείρωσης 17L.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
5η Υ.Πε.
Φορέας Υλοποίησης:
5η Υ.Πε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€554000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
8 Μήνες

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αποσκοπεί στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του ΚΥ Ιστιαίας της ΠΕ Εύβοιας, προκειμένου να αποδοθούν ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας στους Λήπτες Υπηρεσιών Υγείας. Ο εξοπλισμός που περιγράφεται ως άνω θα συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού αναφοράς, τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και των επισκεπτών.