Προμηθεια Ιατροτεχνολογικου Εξοπλισμου για τις Αναγκες του ΚΥ Ιστιαιας (Περιλαμβάνει κέντρο Χρόνιων Ασθενών)

Τελευταία Ενημέρωση: 31/03/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας.
Το Στίγμα
Ολοκλήρωση από την 5η ΥΠΕ (Υγειονομική Περιφέρεια) του σχετικού φακέλου για την προκήρυξη του έργου.
Το Επόμενο Βήμα
Αναμένεται η προκήρυξη του έργου.

Φυσικό Αντικείμενο

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας. Ο εν λόγω εξοπλισμός θα περιλαμβάνει:  

  • Αξονικό Τομογράφο 16 Τομών.
  • Ψηφιακό Μαστογράφο. 
  • Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης (5 τμχ).
  • Αυτόνομο Φορητό Σύστημα Επεξεργασίας Νερού με αντίστροφη ώσμωση (2 τμχ).
  • Ακτινογραφικό Ψηφιακό Οδοντιατρικού Τμήματος.
  • Κλίβανο Αυτόκαυστο 2,5L.
  • Κλίβανο Ξηράς Αποστείρωσης 17L.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
5η Υ.Πε.
Φορέας Υλοποίησης:
5η Υ.Πε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€554000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
8 Μήνες

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αποσκοπεί στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του ΚΥ Ιστιαίας της ΠΕ Εύβοιας, προκειμένου να αποδοθούν ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας στους Λήπτες Υπηρεσιών Υγείας. Ο εξοπλισμός που περιγράφεται ως άνω θα συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού αναφοράς, τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και των επισκεπτών.