Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του ΚΥ Ιστιαίας (Περιλαμβάνει κέντρο Χρόνιων Ασθενών)

Τελευταία Ενημέρωση: 16/02/2024

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας.
Το Στίγμα
Δημοσιεύτηκε ο δημόσιος διαγωνισμός με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 8/3/2024
Το Επόμενο Βήμα
Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του Αναδόχου.

Φυσικό Αντικείμενο

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας. Ο εν λόγω εξοπλισμός θα περιλαμβάνει:  

  • Αξονικό Τομογράφο 16 Τομών.
  • Ψηφιακό Μαστογράφο. 
  • Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης (5 τμχ).
  • Αυτόνομο Φορητό Σύστημα Επεξεργασίας Νερού με αντίστροφη ώσμωση (2 τμχ).
  • Ακτινογραφικό Ψηφιακό Οδοντιατρικού Τμήματος.
  • Κλίβανο Αυτόκαυστο 2,5L.
  • Κλίβανο Ξηράς Αποστείρωσης 17L.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
5η Υ.Πε.
Φορέας Υλοποίησης:
5η Υ.Πε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€554000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
8 Μήνες

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αποσκοπεί στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του ΚΥ Ιστιαίας της ΠΕ Εύβοιας, προκειμένου να αποδοθούν ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας στους Λήπτες Υπηρεσιών Υγείας. Ο εξοπλισμός που περιγράφεται ως άνω θα συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού αναφοράς, τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και των επισκεπτών.