Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

ΠΕΚΑ (Πρώην ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

60

Αποκατάσταση του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου “Κονάκι” στις Κεχριές Ευβοίας

Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΕΚΑ (Πρώην ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση

Κατάσταση Έργων & Δράσεων

No Data Found