Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας

4

«Superfast North Evia» – Ενίσχυση επιχειρήσεων και νοικοκυριών της Δημοτικής Ενότητας Νηλέως του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, για την αναβάθμιση της συνδεσιμότητάς τους στο διαδίκτυο

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
10

Πρόγραμμα Μη Δημόσιας Δασοπονίας

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
12

Πρόγραμμα “ΠΡΟΛΗΨΙΣ”: Προστασία του Δάσους – Έκθεση Επιτροπής Goldammer – Δράση κινητοποίησης τοπικων κοινωνιών

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
14

“ΕΡΓΟ: Οικονομία του Δάσους – Προστασία και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών δασών, με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ». Υποέργο 2. Οικονομία του Δάσους – Προστασία ελληνικών δασών και αξιοποίηση δασικών προϊόντων”

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
22

Επιμόρφωση Εργαζομένων στον τομέα της εστίασης και αναψυχής

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
23

Αλυσίδες Εφοδιασμού

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
24

Ανοιχτό Ράφι

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
33

Υποδομές Προγράμματος POLITIS:Δημιουργία ενός Κέντρου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕΧΩΠ), ενός ολιστικού πολυδύναμου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ενός χώρου για τον Διαδημοτικό Αναπτυξιακό Οργανισμό (DMO) στην Ιστιαία, καθώς και ενός νέου ΚΕΠ με Κοινοτικό Ιατρείο στον οικισμό Βασιλικών.

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
34

Υποδομές Προγράμματος POLITIS:Δημιουργία ενός Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ενός Κέντρου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕΧΩΠ) στο Μαντούδι, καθώς και ενός ΚΕΠ στον οικισμό Αγίας Άννας.

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
45

Προληπτική Ιατρική – Δράσεις Προβολής και Ενημέρωσης σε διάφορα σημεία της Βόρειας Εύβοιας,

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας

Κατάσταση Έργων & Δράσεων

No Data Found