Υποδομές Προγράμματος POLITIS:Δημιουργία ενός Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ενός Κέντρου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕΧΩΠ) στο Μαντούδι, καθώς και ενός ΚΕΠ στον οικισμό Αγίας Άννας.

Τελευταία Ενημέρωση: 21/04/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Έχει ολοκληρωθεί η πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη από τα γραφεία ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. και ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, και έχει ήδη προσφερθεί ως δωρεά στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, μέσω του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”.
Το έργο περιλαμβάνεται στον πυρήνα των έργων της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας)
Το Στίγμα
Αναμονή της σχετικής πρόσκλησης για την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στην Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (ΕΣΠΑ 21-27 | ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας)
Το Επόμενο Βήμα
Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τον Χωρικό Φορέα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

Στο πλαίσιο ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΗΣ, προτείνονται τα εξής:

  • Η δημιουργία ενός Κέντρου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕΧΩΠ) και η αναβάθμιση του υφιστάμενου ΚΕΠ στο Μαντούδι, εντός του κτηρίου του Δημαρχείου.
  • Η αναβάθμιση του υφιστάμενου ΚΕΠ στον οικισμό της Αγίας Άννας, εντός του κτηρίου του Δημαρχείου.

Οι παραπάνω χώροι θα ανακαινιστούν, θα ενισχυθούν στατικά και θα εξοπλιστούν με νέα επίπλωση και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αναλυτικότερα, οι χώροι αναβαθμίζονται ενεργειακά (τοποθέτηση θερμοπρόσοψης και ενεργειακών κουφωμάτων, κ.ά.), γίνονται προσβάσιμοι σε ΑΜΕΑ (κατασκευή ραμπών, κ.ά.), αποκτούν νέες ψηφιακές υποδομές και εξοπλισμό (χώρο υποδοχής με tablets, χώρο ιδιωτικών τηλεδιασκέψεων με την κεντρική δημόσια διοίκηση, κ.ά.), διαμορφώνονται με επίπλωση από ανθεκτικά υλικά σύγχρονης αισθητικής και φυτά εσωτερικού χώρου, καθώς και με οπτικό υλικό (χάρτες, φωτογραφίες) εμπνευσμένο από την τοπικότητα της κάθε περιοχής αλλά και από τη νέα ταυτότητα και το νέο λογότυπο.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Φορέας Υλοποίησης:
Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Προϋπολογισμός Έργου:
€768000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία χώρων που θα στεγάσουν τις νέες αυτές υπηρεσίες ολιστικού  χαρακτήρα στον Δ. Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας. Συγκεκριμένα:

Για τα ΚΕΠ, προτείνεται η αναβάθμισή τους σε ολιστικά ΚΕΠ, με την ένταξη νέων λειτουργιών και δυνατοτήτων, από την καλύτερη ενημέρωση του πολίτη για την εξέλιξη του αιτήματός του έως την αποστολή του αποτελέσματος σε αυτόν. 

Τα ΚΕΧΩΠ είναι μια νέα υπηρεσία που θα γνωμοδοτεί αλλά και θα αποφασίζει για όλες τις αρμοδιότητες των Δήμων σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας τον Καθολικό Χωρικό Σχεδιασμό.

Στους χώρους θα εφαρμοστεί ενιαίο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο, βάσει νέας οπτικής «ταυτότητας» για τις καινοτόμες αυτές υπηρεσίες, βασισμένο στα νέα δεδομένα σχεδιασμού εργασιακού περιβάλλοντος, με οικολογικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, φιλικό προς τον πολίτη.

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι όλοι οι πολίτες του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, οι οποίοι θα εξυπηρετούνται στους χώρους αυτούς γρήγορα και εύκολα, νιώθοντας παράλληλα οικεία και ευχάριστα, ξεπερνώντας την, ως τώρα, επικρατούσα αντίληψη για τις δημόσιες υπηρεσίες.