Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

ΔΑΣΟΣ

5

Πρόγραμμα “ΑΠΟΛΗΨΙΣ”

Φορέας Χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση
6

Αποκατάσταση υποδομών σε χώρους δασικής αναψυχής

Φορέας Χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση
7

Συντήρηση, Σήμανση & Ανάδειξη σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών στην περιοχή του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού «Τελέθριον Όρος και Όρος Λίχα»

Φορέας Χρηματοδότησης: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
8

Υδρολογική μελέτη ορεινών και πεδινών έργων στην Βόρεια Εύβοια

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση
9

Εθνικό Μονοπάτι 21 στην Εύβοια

Φορέας Χρηματοδότησης: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
10

Πρόγραμμα Μη Δημόσιας Δασοπονίας

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
11

Κατασκευή έργων αποκατάστασης των υποδομών του Δασικού χωριού Παπάδων που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά στις 3/8/2021

Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση
12

Πρόγραμμα “ΠΡΟΛΗΨΙΣ”: Προστασία του Δάσους – Έκθεση Επιτροπής Goldammer – Δράση κινητοποίησης τοπικων κοινωνιών

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
13

“ΕΡΓΟ: Οικονομία του Δάσους – Προστασία και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών δασών, με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ». Υποέργο 1: Ίδρυση Πρότυπης Δασικής Κοιν.Σ.Επ. Β. Εύβοιας «ΑΕΙΦΟΡΙΑ»”

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
14

“ΕΡΓΟ: Οικονομία του Δάσους – Προστασία και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών δασών, με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ». Υποέργο 2. Οικονομία του Δάσους – Προστασία ελληνικών δασών και αξιοποίηση δασικών προϊόντων”

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας

Κατάσταση Έργων & Δράσεων

No Data Found