Πρόγραμμα “ΑΠΟΛΗΨΙΣ”

Τελευταία Ενημέρωση: 04/10/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο
Το Στίγμα
Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
Το Επόμενο Βήμα
Ολοκλήρωση της ανάρτησης των δεδομένων για την εξέλιξη της κοπής των δέντρων από τα Δασαρχεία.

Φυσικό Αντικείμενο

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποσκοπεί στο να βοηθά τον κάθε Δασάρχη να έχει την πλήρη εικόνα για την πρόοδο της κοπής των δέντρων. Από την άλλη δημιουργεί συνθήκες καλύτερης επικοινωνίας των Δασαρχείων με τους συνεταιρισμούς που αναλαμβάνουν το δύσκολο αυτό έργο. Ο κάθε συνεταιρισμός θα έχει πλέον ένα ψηφιακό ημερολόγιο κοπής των δέντρων και με πολύ απλό τρόπο θα ενημερώνει καθημερινά τη βάση δεδομένων για την πρόοδο του έργου του. Παράλληλα με την καταγραφή των δέντρων που υλοτομούνται θα υπάρχει και η καταγραφή και σηματοδότηση των σημείων που έχουν γίνει εργασίες κομποδεμάτων και κορμοπλεγμάτων.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Φορέας Υλοποίησης:
Γενική Γραμματεία Δασών
Προϋπολογισμός Έργου:
€30000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
06/2022 - 06/2023

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Σκοπός του εν λόγω έργου είναι πέρα από την ενημέρωση των πολιτών για την πρόοδο της απόληψης και η καλύτερη παρακολούθηση της απόληψης των καμένων δέντρων από τα δασαρχεία της περιοχής. Επιπλέον, σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα Ψηφιακό Ημερολόγιο Καταγραφής Δεδομένων με σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε ο κάθε συνεταιρισμός έχει αναλάβει να ενεργήσει σε κάθε συστάδα.

Ένα από τα αποτελέσματα είναι και η καταπολέμηση της παράνομης υλοτόμησης μέσω της ενημέρωσης των εργασιών. Αυτή η εφαρμογή προβλέπεται να αποτελέσει παρακαταθήκη για την καλύτερη οργάνωση της διαχείρισης του Νέου Δάσους της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και γενικότερα για το μέλλον των δασών της Ελλάδας.

Ωφελούμενοι της εφαρμογής θα είναι τα δασαρχεία και γενικότερα το ΥΠΕΝ, γιατί αποκτούν ουσιαστικά ένα καινοτόμο εργαλείο καταγραφής και διαχείρισης των καμμένων δασών. Σε δεύτερο χρόνο, όλοι οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα για το πως προχωράει η πρόοδος της απομάκρυνσης των καμένων δέντρων που θα δώσουν τη θέση τους στο νέο δάσος.