Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

30

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση
31

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης α) ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Φορέας Χρηματοδότησης: ΔΥΠΑ
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
32

Πρόγραμμα προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Φορέας Χρηματοδότησης: ΔΥΠΑ
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
33

Υποδομές Προγράμματος POLITIS:Δημιουργία ενός Κέντρου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕΧΩΠ), ενός ολιστικού πολυδύναμου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ενός χώρου για τον Διαδημοτικό Αναπτυξιακό Οργανισμό (DMO) στην Ιστιαία, καθώς και ενός νέου ΚΕΠ με Κοινοτικό Ιατρείο στον οικισμό Βασιλικών.

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
34

Υποδομές Προγράμματος POLITIS:Δημιουργία ενός Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ενός Κέντρου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕΧΩΠ) στο Μαντούδι, καθώς και ενός ΚΕΠ στον οικισμό Αγίας Άννας.

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
35

Ψηφιακές Εφαρμογές Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΗΣ» (Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Κ.Ε.Π.)

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
36

Ψηφιακές Εφαρμογές Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΗΣ» (Γεωπύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών των Δήμων και Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Δήμος Αιδηψού)

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
37

Ψηφιακές Εφαρμογές Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΗΣ» (Γεωπύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών των Δήμων και Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Δήμος Λίμνης)

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
38

Ψηφιακές Εφαρμογές Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΗΣ» (Ψηφιακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης DataHub) Δήμος Ιστιαίας

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
39

Μελέτη Ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας των Δήμων Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού

Φορέας Χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση

Κατάσταση Έργων & Δράσεων

No Data Found