Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης α) ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας των ρητινεργατών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, η πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα για την υποστήριξη του προγράμματος. Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχόληση μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το Στίγμα
Η δράση υλοποιείται από την ΔΥΠΑ
Το Επόμενο Βήμα
Ολοκλήρωση Δράσης

Φυσικό Αντικείμενο

Αντιμετώπιση της ανεργίας των ρητινεργατών των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Επιπροσθέτως, προβλέπει την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα για την υποστήριξη του προγράμματος.

Δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Εργατικό Δυναμικό & Αυτοαπασχολουμενοι
Φορέας Υλοποίησης:
ΔΥΠΑ
Προϋπολογισμός Έργου:
€63000000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2022 - 2031

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Α) Άνεργοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Δ.ΥΠ.Α., μέλη Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας και Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου- Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού, εφόσον δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178).

Β) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΔΥΠΑ, πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.