Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦH

21

Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης τοπικού πληθυσμού

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση
22

Επιμόρφωση Εργαζομένων στον τομέα της εστίασης και αναψυχής

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
23

Αλυσίδες Εφοδιασμού

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
24

Ανοιχτό Ράφι

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
25

Υποστήριξη κτηνοτροφίας – Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
26

Μελισσοκομική Σχολή Ιστιαίας / Σεμινάρια μελισσοκομίας

Φορέας Χρηματοδότησης: Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΑΙΘ 2021-2025
27

Εγκατάσταση συστήματος ευφυούς γεωργίας στον συνεταιρισμό των Ροβιών

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση
28

Δημιουργία Πρότυπων Δημόσιων Δασικών Μελισσοκομείων

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση
29

Έκθεση αγροτικών προϊόντων Βόρειας Εύβοιας – Μετρό Συντάγματος

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση

Κατάσταση Έργων & Δράσεων

No Data Found