Δημιουργία Πρότυπων Δημόσιων Δασικών Μελισσοκομείων

Τελευταία Ενημέρωση: 30/11/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός Πρότυπου Δημόσιου Δασικού Μελισσοκομείου (ένα σε κάθε Δήμο), μέσω του οποίου θα οριοθετηθεί κατάλληλη έκταση, η οποία θα έχει εύκολη πρόσβαση, ρυμοτομία όσον αφορά στα μελισσοκομεία που θα φιλοξενεί, διαθέσιμο νερό, και, επιπλέον, θα είναι εμπλουτισμένη με μελισσοκομικά φυτά και ψηφιακές καινοτομίες.
Το Στίγμα
Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης του Μελισσοκομικού Πάρκου

Φυσικό Αντικείμενο

Η μελισσοκομία ειδικά στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας ανέκαθεν αξιοποιούσε το πευκόδασος για την παραγωγή εξαιρετικού πευκόμελου. Οι εργασίες των μελισσοκόμων, από την επιλογή της θέσης τοποθέτησης του μελισσοκομείου μέχρι και την πρόσβαση σε αυτό, επηρεάζονται από τις δασικές υπηρεσίες και την ισχύουσα δασική νομοθεσία. Επίσης, συχνά η ανεπάρκεια των απαιτούμενων υποδομών για την κάλυψη των αναγκών των μελισσοκόμων καθιστά την άσκηση της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας δύσκολη και προβληματική. 

Για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του μελισσοκομικού κλάδου, σε συνέχεια του έντονου πλήγματος που υπέστη από την πυρκαγιά του 2021, απαιτείται η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου διαχείρισης της δασικής μελισσοκομίας που θα θέτει κανόνες και θα παρέχει όλα εκείνα τα βασικά συστατικά που θα εξασφαλίζουν την επιτυχή άσκηση της μελισσοκομίας, με παράλληλη ένταξή της στο φυσικό περιβάλλον και τη συνολική διαχείριση και προστασία των δασικών εκτάσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η δημιουργία ενός Πρότυπου Δημόσιου Δασικού Μελισσοκομείου (ένα σε κάθε Δήμο), μέσω του οποίου θα οριοθετηθεί κατάλληλη έκταση, η οποία θα έχει εύκολη πρόσβαση, ρυμοτομία όσον αφορά στα μελισσοκομεία που θα φιλοξενεί, διαθέσιμο νερό, και, επιπλέον, θα είναι εμπλουτισμένη με μελισσοκομικά φυτά και ψηφιακές καινοτομίες. Η υλοποίηση του έργου θα διευκολύνει τις εργασίες των μελισσοκόμων και θα διαμορφώσει ένα νέο, βιώσιμο και πιο σύγχρονο πλαίσιο άσκησης της εν λόγω οικονομικής δραστηριότητας.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Δασαρχείο / Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού / Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Φορέας Υλοποίησης:
Δασαρχείο / Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού / Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Προϋπολογισμός Έργου:
€45000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
06/2023

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Με την υλοποίηση του έργου επιλύονται σημαντικά προβλήματα του μελισσοκομικού κλάδου, που αποτελεί σημαντική συνιστώσα της παραγωγικής βάσης της περιοχής και ο οποίος επλήγη έντονα από την πυρκαγιά του 2021. Η μελισσοκομία διέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή και σε ένα νέο οργανωτικό πλαίσιο, που θα διευκολύνει τους απασχολούμενους του κλάδου και θα καταστήσει την δραστηριότητα περισσότερο βιώσιμη και ανταγωνιστική. 

Ωφελούμενοι θα είναι οι μελισσοκόμοι της Βόρειας Εύβοιας.