Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΑΙΘ 2021-2025

26

Μελισσοκομική Σχολή Ιστιαίας

Φορέας Χρηματοδότησης: Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΑΙΘ 2021-2025