Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

ΥΓΕΙΑ

40

Προμήθεια ενός (1) Ασθενοφόρου Οχήματος (4×4) για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας

Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
41

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του ΚΥ Ιστιαίας (Περιλαμβάνει κέντρο Χρόνιων Ασθενών)

Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
42

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του ΚΥ Μαντουδίου

Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
43

Προμήθεια 1 Κινητής Γυναικολογικής Μονάδας για τις Ανάγκες του Πληθυσμού της Βόρειας Εύβοιας

Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
44

Προμήθεια 1 Κινητής Μονάδας Αιμοληψίας

Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
45

Προληπτική Ιατρική – Δράσεις Προβολής και Ενημέρωσης σε διάφορα σημεία της Βόρειας Εύβοιας,

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
46

Τηλεσυμβουλευτική – Πιλοτική εφαρμογή της υπάρχουσας ανενεργής πλατφόρμας για τις θεματικές: α) Covid, β) Ψυχική Υγεία παιδιών και εφήβων και επέκταση της για την Φροντίδα Χρόνιων Ασθενών & Προσωπικό Ιατρό

Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας
47

Δημιουργία Χάρτας Αναγκών για τα δίκτυα υγείας και πρόνοιας στο Πλαίσιο της Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση

Κατάσταση Έργων & Δράσεων

No Data Found