Δημιουργία Χάρτας Αναγκών για τα δίκτυα υγείας και πρόνοιας στο Πλαίσιο της Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας

Τελευταία Ενημέρωση: 04/10/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Η «Χάρτα Αναγκών» θα αξιοποιεί πλήρως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να επιτευχθεί η «Προσχολική αγωγή και φροντίδα» όλων των παιδιών 0 έως 4 ετών, καθώς και η εξασφάλιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για όλους τους δικαιούχους. Η μελέτη του έργου έχει ανατεθεί από το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” και έχει ολοκληρωθεί.
Το Στίγμα
Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη.
Το Επόμενο Βήμα
Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τον Χωρικό Φορέα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

Η «Χάρτα Αναγκών» που θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο θα αξιοποιεί πλήρως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να επιτευχθεί η «Προσχολική αγωγή και φροντίδα» όλων των παιδιών 0 έως 4 ετών, καθώς και η εξασφάλιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για όλους τους δικαιούχους.

Η «Χάρτα Αναγκών» θα περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα:

Παραδοτέο Α΄: Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης για τους δύο Δήμους: Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού και ακριβής υπολογισμός δικαιούχων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Παραδοτέο Β΄: Προτάσεις για την κάλυψη ΟΛΩΝ των δυνητικών δικαιούχων σε βάθος πενταετίας, με ταυτόχρονη μελέτη και αποτύπωση των απαραίτητων δράσεων (διοικητικές πράξεις, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, πόροι κ.λπ.).

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΔΙΑΖΩΜΑ
Φορέας Υλοποίησης:
ΔΙΑΖΩΜΑ
Προϋπολογισμός Έργου:
€20000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
11/2022 - 03/2023

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Στόχος είναι τα προγράμματα «Προσχολικής Αγωγής» και «Βοήθεια στο Σπίτι» να διαπνέονται από ολιστικό πνεύμα και μετά την πιλοτική εφαρμογή τους στη Βόρεια Εύβοια να μεταδοθούν ως μεταρρυθμίσεις και καλές πρακτικές σε όλη την υπόλοιπη χώρα.