Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

Χορηγίες

13

“ΕΡΓΟ: Οικονομία του Δάσους – Προστασία και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών δασών, με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ». Υποέργο 1: Ίδρυση Πρότυπης Δασικής Κοιν.Σ.Επ. Β. Εύβοιας «ΑΕΙΦΟΡΙΑ»”

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
21

Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης τοπικού πληθυσμού

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση
28

Δημιουργία Πρότυπων Δημόσιων Δασικών Μελισσοκομείων

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση
29

Έκθεση αγροτικών προϊόντων Βόρειας Εύβοιας – Μετρό Συντάγματος

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση
35

Ψηφιακές Εφαρμογές Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΗΣ» (Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Κ.Ε.Π.)

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
36

Ψηφιακές Εφαρμογές Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΗΣ» (Γεωπύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών των Δήμων και Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Δήμος Αιδηψού)

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
37

Ψηφιακές Εφαρμογές Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΗΣ» (Γεωπύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών των Δήμων και Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Δήμος Λίμνης)

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
38

Ψηφιακές Εφαρμογές Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΗΣ» (Ψηφιακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης DataHub) Δήμος Ιστιαίας

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
47

Δημιουργία Χάρτας Αναγκών για τα δίκτυα υγείας και πρόνοιας στο Πλαίσιο της Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση
50

Εγκατάσταση δωρεάν Wifi σημείων στους Δήμους Β. Εύβοιας

Φορέας Χρηματοδότησης: Χορηγίες
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση

Κατάσταση Έργων & Δράσεων

No Data Found