Ψηφιακές Εφαρμογές Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΗΣ» (Γεωπύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών των Δήμων και Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Δήμος Αιδηψού)

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ αποφάσισε την διάθεση χορηγίας ύψους €300.000 μέσω προγραμματικής σύμβασης για το Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΗΣ, μέρος του οποίου (€65.000) προορίζονται για την Γεωπύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού και την Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚΕΔΕ για την δημιουργία της ψηφιακής εφαρμογής στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού.
Το Στίγμα
Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την υπογραφή σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της ΚΕΔΕ και των δύο Δήμων
Το Επόμενο Βήμα
Έναρξη της υλοποίησης του έργου μόλις ολοκληρωθεί η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

Φυσικό Αντικείμενο

Γεωπύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών των Δήμων και Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

  1. Η Γεωπύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών των Δήμων είναι μια βάση δεδομένων με χωρική διασύνδεση και χαρτογραφική απεικόνιση με ενσωματωμένο αποθετήριο μελετών και σχεδίων. Η εν λόγω εφαρμογή θα είναι χρήσιμη τόσο κατά τον σχεδιασμό των διαδικασιών αποκατάστασης ως εργαλείο υποβοήθησης λήψης αποφάσεων όσο και για τη διαφάνεια μέσω της βέλτιστης παρουσίασης των χωρικών δεδομένων σε εμπλεκόμενους φορείς, δημότες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο (π.χ. επενδυτές).
  2. Στο πλαίσιο της προσπάθειας απλούστευσης των διαδικασιών, θα επιχειρηθεί η σταδιακή καταγραφή και κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ώστε να καταστούν τα ΚΕΧΩΠ παντεπόπτες και επιτηρητές του συνόλου της νομοθεσίας. Στόχος είναι η ενίσχυση των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ στους τομείς πολεοδομίας, χωροταξίας και προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και η ουσιαστική διασφάλιση της διαδικασίας έκφρασης γνώμης από τους ΟΤΑ, πριν από τη λήψη αποφάσεων από άλλα όργανα, στους προαναφερόμενους τομείς.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Φορέας Υλοποίησης:
Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Προϋπολογισμός Έργου:
€65000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Σκοπός είναι η ενίσχυση των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ στους τομείς πολεοδομίας, χωροταξίας και προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και η ουσιαστική διασφάλιση της διαδικασίας έκφρασης γνώμης από τους ΟΤΑ, πριν από τη λήψη αποφάσεων από άλλα όργανα, στους προαναφερόμενους τομείς.

Στόχος είναι να καταστούν τα ΚΕ.ΧΩ.Π. παντεπόπτες και επιτηρητές του συνόλου της νομοθεσίας, καθώς και εγγυητές της τήρησης των κανόνων αυτών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, είτε πρόκειται για πολεοδομικές ρυθμίσεις είτε για χρήσεις γης, αδειοδοτήσεις επενδύσεων, προστατευόμενες περιοχές κ.ο.κ.

Ωφελούμενοι της εφαρμογής θα είναι οι ΟΤΑ τόσο κατά τον σχεδιασμό των διαδικασιών αποκατάστασης ως εργαλείο υποβοήθησης λήψης αποφάσεων, αλλά επιπλέον και όλοι οι ενδιαφερόμενοι (πολίτες, επενδυτές) μέσω της διαφανούς και βέλτιστης παρουσίασης των χωρικών δεδομένων.