Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) Υποδομών

1

ΝΕΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – KOΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: τμήμα Ψαχνά – Στροφυλιά

Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) Υποδομών
Ένταξη

Κατάσταση Έργων & Δράσεων

No Data Found