Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης τοπικού πληθυσμού

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από δωρεά του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου
Το Στίγμα
Η δράση έχει ολοκληρωθεί.
Το Επόμενο Βήμα
Επανάληψη της δράσης μετά την πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τον Χωρικό Φορέα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

Η διαρκής εκπαίδευση και επικαιροποίηση των γνώσεων όλων των εμπλεκομένων στην αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις μεταποίησης, εργαζόμενοι στη μαζική εστίαση συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εργάζονται σε πολυλειτουργικά αγροκτήματα) αποτελεί προτεραιότητα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. 

Στην κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπονται ευέλικτα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, στοχευμένα στις ανάγκες συγκεκριμένων παραγωγών, που θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις που χρειάζονται για επιτυχημένη γεωργική παραγωγή.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Φορέας Υλοποίησης:
Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Προϋπολογισμός Έργου:
€35000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
07/2022 - 06/2023

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η σκοπιμότητα του Έργου έγκειται στην κάλυψη νέων αναγκών που προέκυψαν στον αγροτικό τομέα από τις πυρκαγιές του 2021 και τη στήριξη των παραγωγών μέσω παροχής νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και συμβουλευτικής.   

Ωφελούμενοι θα είναι οι παραγωγοί της Βόρειας Εύβοιας.