Ψηφιακές Εφαρμογές Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΗΣ» (Ψηφιακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης DataHub) Δήμος Ιστιαίας

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ αποφάσισε την διάθεση χορηγίας ύψους €300.000 μέσω προγραμματικής σύμβασης για το Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΗΣ, μέρος του οποίου (€85.000) προορίζονται για το Ψηφιακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης DataHub του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚΕΔΕ για την δημιουργία της ψηφιακής εφαρμογής στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού.
Το Στίγμα
Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την υπογραφή σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της ΚΕΔΕ και των δύο Δήμων
Το Επόμενο Βήμα
Έναρξη της υλοποίησης του έργου μόλις ολοκληρωθεί η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

Φυσικό Αντικείμενο

Ψηφιακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (Data Hub). Πρόκειται για μια εξειδικευμένη πλατφόρμα παρακολούθησης, καταχώρησης και επεξεργασίας των δεδομένων της τουριστικής αγοράς και των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον). Υποστηρίζει τον DMO στην έκδοση ετήσιων απολογισμών / έκθεσης πεπραγμένων και στην παρακολούθηση των Αποτελεσμάτων Λειτουργίας, με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Φορέας Υλοποίησης:
Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Προϋπολογισμός Έργου:
€85000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Ο σκοπός της δράση αυτής είναι να δημιουργήσει την ψηφιακή εκδοχή του «Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης», όπως περιγράφεται στο Άρθρο 8 του νέου νόμου «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη»

Στόχος του είναι να υποστηρίζει τον DMO στην έκδοση ετήσιων απολογισμών / έκθεσης πεπραγμένων και στην παρακολούθηση των Αποτελεσμάτων Λειτουργίας, με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης.

Ωφελούμενοι του Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (Data Hub), θα είναι δυνητικά όλοι οι πολίτες, καθώς με τον ελεύθερο διαμοιρασμό των δεδομένων που συλλέγει θα λειτουργούν ως βάση ανάπτυξης νέων λύσεων από όλες τις ψηφίδες της κοινότητας (εκπαιδευτικούς, μαθητές, καλλιτέχνες, κατασκευαστές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κ.ά.).