Τηλεσυμβουλευτική – Πιλοτική εφαρμογή της υπάρχουσας ανενεργής πλατφόρμας για τις θεματικές: α) Covid, β) Ψυχική Υγεία παιδιών και εφήβων και επέκταση της για την Φροντίδα Χρόνιων Ασθενών & Προσωπικό Ιατρό

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Η Τηλεσυμβουλευτική αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη διαχείριση, παρακολούθηση και καθοδήγηση πολιτών που για διάφορες αιτίες κρίνεται σκόπιμη η τακτική και περιοδική επαφή τους με κάποιον θεράποντα ιατρό.
Το έργο περιλαμβάνεται στον πυρήνα των έργων της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας)
Το Στίγμα
Αναμονή της σχετικής πρόσκλησης για την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στην Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (ΕΣΠΑ 21-27 | ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας)
Το Επόμενο Βήμα
Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τον Χωρικό Φορέα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

Η Τηλεσυμβουλευτική αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη διαχείριση, παρακολούθηση και καθοδήγηση πολιτών που για διάφορες αιτίες κρίνεται σκόπιμη η τακτική και περιοδική επαφή τους με κάποιον θεράποντα ιατρό. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη αξία στην επαρχία, όπου η πρόσβαση σε δομές υγείας δεν χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία.

Η πλατφόρμα της τηλεσυμβουλευτικής για την Ψυχική Υγεία παιδιών και εφήβων αφενός κρίνεται ως μια πολύτιμη λύση, ιδιαίτερα σε μια εποχή που ακολουθεί πολύμηνα lockdown, απομόνωση, απώλειες αγαπημένων προσώπων, υπερβολική έκθεση στο διαδίκτυο κ.λπ., αφετέρου είναι ήδη έτοιμη και χρειάζεται να γίνουν μόνο οι αναγκαίες προσαρμογές ώστε να αφορά επαγγελματίες υγείας και πολίτες της Βόρειας Εύβοιας 

Η πλατφόρμα της τηλεσυμβουλευτικής για Covid θα πρέπει να μετασχηματιστεί σε post covid, για την αντιμετώπιση του συνδρόμου «long Covid». Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο όρος «long Covid» περιλαμβάνει τα ζητήματα υγείας που παρουσιάζονται σε ασθενείς 3 μήνες μετά από πιθανή ή επιβεβαιωμένη SARS-CoV-2 λοίμωξη, με συμπτώματα και σημεία που παραμένουν τουλάχιστον 2 μήνες μετά, και για τα οποία δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική διάγνωση. Όλο και περισσότεροι νοσούντες ταλαιπωρούνται επί μήνες μετά τη λοίμωξη από συμπτώματα όπως κόπωση, έλλειψη διανοητικής διαύγειας και δυσκολία στην αναπνοή, ικανά να τους καταστρέψουν την καθημερινότητα. Επιπλέον του μετασχηματισμού θα πρέπει να γίνει ο ορισμός των κριτηρίων και οι βάσεις δεδομένων αφενός με τους αντίστοιχους ιατρούς που θα διαχειρίζονται πολίτες με το σύνδρομο αυτό και αφετέρου ο ορισμός των πολιτών με σύνδρομο «long Covid»

Η πλατφόρμα της τηλεσυμβουλευτικής για τον Προσωπικό Ιατρό θα λύσει αφενός το πρόβλημα της τακτικής πρόσβασης στον γιατρό λόγω απόστασης ή καιρικών συνθηκών και αφετέρου θα αποσυμφορήσει τα φυσικά ραντεβού του γιατρού για λόγους απλής παρακολούθησης, επιτρέποντάς του να τα εστιάσει στους πολίτες με άμεση ανάγκη. Στην περίπτωση του Προσωπικού Ιατρού θα πρέπει να αναπτυχθούν τόσο η αντίστοιχη διαχειριστική εφαρμογή όσο και οι βάσεις επαγγελματιών υγείας και πολιτών-κατοίκων Βόρειας Εύβοιας 

Η Πλατφόρμα της Τηλεσυμβουλευτικής για τους χρόνιους πάσχοντες ασθενείς θα είναι αρωγός τόσο του πολίτη όσο και του θεράποντος ιατρού, στην επίτευξη μια τακτικής επαφής και παρακολούθησης της υγείας του ασθενή επιτρέποντας στον θεράποντα να προβεί σε μια περισσότερο αποτελεσματική διαχείριση της υγείας του πολίτη, μειώνοντας την επίπτωση παραμέτρων όπως η απόσταση, ο χρόνος ή οι καιρικές συνθήκες. Στην περίπτωση των χρονίως πασχόντων, επίσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν τόσο η αντίστοιχη διαχειριστική εφαρμογή όσο και οι βάσεις επαγγελματιών υγείας και χρονίως πασχόντων ασθενών Βόρειας Εύβοιας 

Η πιλοτική λειτουργία των άνωθεν λύσεων στη Βόρειο Εύβοια, με την κάμψη γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και την επίσπευση ρυθμίσεων, θα δώσουν τη δυνατότητα μελλοντικής καθολικής εφαρμογής των λύσεων σε όλη την χώρα.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
5η Υ.Πε.
Φορέας Υλοποίησης:
ΗΔΙΚΑ
Προϋπολογισμός Έργου:
€300000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023 - 2024

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η πιλοτική λειτουργία του προγράμματος έχει ως στόχο την κάμψη των αγκυλώσεων και την επίσπευση ρυθμίσεων που κάνουν δύσκολη την καθολική ανάπτυξη των προγραμμάτων σε όλη την επικράτεια.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι το σύνολο του πληθυσμού της Βόρειας Εύβοιας και σε δεύτερο χρόνο το σύνολο του πληθυσμού της επικράτειας.