Προμηθεια Ιατροτεχνολογικου Εξοπλισμου Για Τις Αναγκες Του ΚΥ Μαντουδιου

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου για την εύρυθμη λειτουργία του.
Το Στίγμα
Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΠΑ 2021-2027 του Υπουργείου Υγείας.
Το Επόμενο Βήμα
Έκδοση της πρόσκλησης απο το Υπουργείο Υγείας προς την 5η ΥΠε για την έναρξη υλοποίησης του έργου.

Φυσικό Αντικείμενο

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου για την εύρυθμη λειτουργία του. Ο εν λόγω εξοπλισμός θα περιλαμβάνει:  

  • Ακτινογραφικό Ψηφιακό Οδοντιατρικού Τμήματος. 
  • Γυναικολογική καρέκλα.
  • Φορείο με προστατευτικές μπάρες.
  • Κλίβανο Αυτόκαυστο 2,5L.
  • Κλίβανο Ξηράς Αποστείρωσης 17L.
  • Τροχήλατο Αμαξίδιο.
  • Τροχήλατα Νοσηλείας.
  • Τροχήλατη Αναρρόφηση.
  • Τσάντα Α΄ Βοηθειών και ΚΙΤ Έκτακτης Ανάγκης (8 τμχ).

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
5η Υ.Πε.
Φορέας Υλοποίησης:
5η Υ.Πε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€16155
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
8 Μήνες

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αποσκοπεί στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του ΚΥ Μαντουδίου της ΠΕ Εύβοιας, προκειμένου να αποδοθούν ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας στους Λήπτες Υπηρεσιών Υγείας. Ο εξοπλισμός που περιγράφεται ως άνω θα συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού αναφοράς, τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και των επισκεπτών.