Προμήθεια ενός (1) Ασθενοφόρου Οχήματος (4×4) για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια ενός (1) ασθενοφόρου οχήματος (4×4) που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, στο πλαίσιο της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και μεταφοράς ασθενών. Η προμήθεια κρίνεται αναγκαία λόγω της παλαιότητας του υπάρχοντος ασθενοφόρου οχήματος.
Το Στίγμα
Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΠΑ 2021-2027 του Υπουργείου Υγείας.
Το Επόμενο Βήμα
Έκδοση της πρόσκλησης απο το Υπουργείο Υγείας προς την 5η ΥΠε για την έναρξη υλοποίησης του έργου.

Φυσικό Αντικείμενο

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια ενός (1) ασθενοφόρου οχήματος (4×4) που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, στο πλαίσιο της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και μεταφοράς ασθενών. Η προμήθεια κρίνεται αναγκαία λόγω της παλαιότητας του υπάρχοντος ασθενοφόρου οχήματος.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
5η Υ.Πε.
Φορέας Υλοποίησης:
5η Υ.Πε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€100000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
8 Μήνες

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η αντικατάσταση του παλαιού ασθενοφόρου κρίνεται αναγκαία λόγω της παλαιότητάς του και της συχνότητας βλαβών που παρουσιάζει. Η προμήθεια ενός καινούργιου ασθενοφόρου θα μειώσει τον χρόνο προσέγγισης και διακομιδής των ασθενών, στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγκαία. 

Επίσης, θα ενισχύσει το παραγόμενο έργο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην ευρύτερη περιοχή και θα διευκολύνει ιδιαίτερα τους κατοίκους των δυσπρόσιτων περιοχών, συμβάλοντας στην ολοκληρωμένη φροντίδα του πληθυσμού αναφοράς του ΚΥ Ιστιαίας.