Προμήθεια ενός (1) Ασθενοφόρου Οχήματος (4×4) για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας

Τελευταία Ενημέρωση: 31/03/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια ενός (1) ασθενοφόρου οχήματος (4×4) που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, στο πλαίσιο της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και μεταφοράς ασθενών. Η προμήθεια κρίνεται αναγκαία λόγω της παλαιότητας του υπάρχοντος ασθενοφόρου οχήματος.
Το Στίγμα
Ολοκλήρωση από την 5η ΥΠΕ (Υγειονομική Περιφέρεια) του σχετικού φακέλου για την προκήρυξη του έργου.
Το Επόμενο Βήμα
Αναμένεται η προκήρυξη του έργου.

Φυσικό Αντικείμενο

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια ενός (1) ασθενοφόρου οχήματος (4×4) που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, στο πλαίσιο της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και μεταφοράς ασθενών. Η προμήθεια κρίνεται αναγκαία λόγω της παλαιότητας του υπάρχοντος ασθενοφόρου οχήματος.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
5η Υ.Πε.
Φορέας Υλοποίησης:
5η Υ.Πε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€100000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
8 Μήνες

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η αντικατάσταση του παλαιού ασθενοφόρου κρίνεται αναγκαία λόγω της παλαιότητάς του και της συχνότητας βλαβών που παρουσιάζει. Η προμήθεια ενός καινούργιου ασθενοφόρου θα μειώσει τον χρόνο προσέγγισης και διακομιδής των ασθενών, στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγκαία. 

Επίσης, θα ενισχύσει το παραγόμενο έργο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην ευρύτερη περιοχή και θα διευκολύνει ιδιαίτερα τους κατοίκους των δυσπρόσιτων περιοχών, συμβάλοντας στην ολοκληρωμένη φροντίδα του πληθυσμού αναφοράς του ΚΥ Ιστιαίας.