Προληπτική Ιατρική – Δράσεις Προβολής και Ενημέρωσης σε διάφορα σημεία της Βόρειας Εύβοιας,

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο αφορά δράσεις προβολής και ενημέρωσης στην Βόρεια Εύβοια.
Το έργο περιλαμβάνεται στον πυρήνα των έργων της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας)
Το Στίγμα
Αναμονή της σχετικής πρόσκλησης για την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στην Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (ΕΣΠΑ 21-27 | ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας)
Το Επόμενο Βήμα
Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ(που έχουν προγραμματιστεί έως σήμερα):

 • ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ.
 • ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ.
 • ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ.
 • ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ.
 • ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ.

Στην περίπτωση της Βόρειας Εύβοιας θα μπορούσαν να γίνουν δράσεις Προβολής και Ενημέρωσης σε διάφορα σημεία της Βόρειας Εύβοιας, σε δύο βήματα: α) Διοργάνωση ημερίδων για να ενημερωθεί ο κόσμος της περιοχής σχετικά με τις παροχές των προγραμμάτων, αλλά και να ενισχυθεί η προσέλκυση συμμετοχής δομών και επαγγελματιών υγείας που θα συμβάλλουν στα προγράμματα του προσυμπτωματικού ελέγχου και β) αναλόγως της συμμετοχής των πολιτών στα προγράμματα αυτά, να προγραμματιστούν, με προτεραιοποίηση για τη Βόρεια Εύβοια, επισκέψεις κινητών μονάδων ανάλογες των αντίστοιχων θεματικών της προληπτικής ιατρικής.

Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις προβολής:

 • ΤΟΠΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
 • ΤΟΠΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ.
 • ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ.
 • ΤΟΠΙΚΑ SITES.
 • ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΑΙΑ.
 • ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ.

Υπάρχει, επίσης, η ανάγκη προώθησης του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας «Προσωπικός Ιατρός» μέσω του οποίου προγραμματίζονται δράσεις πρόληψης, όπως εξετάσεις, διαχείριση παχυσαρκίας, κάπνισμα, εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου κ.λπ. αλλά και επικοινωνία ήδη διαθέσιμων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, όπως η ψηφιακή καταγραφή και προγραμματισμός του παιδικού εμβολιασμού.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Φορέας Υλοποίησης:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€125000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι το υγειονομικό προσωπικό αλλά και το σύνολο του πληθυσμού της Βόρειας Εύβοιας.