Αλυσίδες Εφοδιασμού

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Οι δράσεις που αφορούν τις αλυσίδες εφοδιασμού έχουν σκοπό να φέρουν σε επαφή τους καταναλωτές σε Ελλάδα και εξωτερικό με τους παραγωγούς της Βόρειας Εύβοιας, μέσω μιας αλυσίδας ενεργειών που αφορούν όλους όσους εμπλέκονται με τον αγροδιατροφικό τομέα, με έμφαση στη διαφάνεια, την καινοτομία και την ποιότητα.
Το έργο περιλαμβάνεται στον πυρήνα των έργων της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας)
Το Στίγμα
Αναμονή της σχετικής πρόσκλησης για την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στην Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (ΕΣΠΑ 21-27 | ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας)
Το Επόμενο Βήμα
Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τον Χωρικό Φορέα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

Οι δράσεις που αφορούν τις αλυσίδες εφοδιασμού έχουν σκοπό να φέρουν σε επαφή τους καταναλωτές σε Ελλάδα και εξωτερικό με τους παραγωγούς της Βόρειας Εύβοιας, μέσω μιας αλυσίδας ενεργειών που αφορούν όλους όσους εμπλέκονται με τον αγροδιατροφικό τομέα, με έμφαση στη διαφάνεια, την καινοτομία και την ποιότητα. 

Στο πλαίσιο του αρχικού σταδίου υλοποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

α) Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας για κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της Βόρειας Εύβοιας με

  • Εξειδικευμένες δράσεις κατάρτισης για την εκπλήρωση των κριτηρίων του Τοπικού Συμφώνου
  • Ψηφιακή Εφαρμογή Διαχείρισης και Διαβούλευσης Επιχειρηματικού Cluster μέσω του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας

β) Η καθιέρωση θεσμού Μεσολαβητή μεταξύ του προμηθευτή-επιχειρηματία και του τοπικού μικρού παραγωγού.

γ) Τα οργανωτικά σχήματα 

δ) Οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού 

ε) Η ηλεκτρονική πλατφόρμα προβολής των προϊόντων, δικτύωσης επαγγελματιών και online εκθέσεων

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Φορέας Υλοποίησης:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€500000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023 - 2026

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Σκοπός είναι να γίνει ο αγροδιατροφικός τομέας της Βόρειας Εύβοιας βασικός πυλώνας αναγέννησης της περιοχής. Τα προϊόντα της αγροδιατροφής να μπορέσουν να αποκτήσουν ταυτότητα, ποιότητα και πρόσβαση σε νέες αγορές, προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.