Υποστήριξη κτηνοτροφίας – Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις

Τελευταία Ενημέρωση: 20/04/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Στο πλαίσιο αυτό του έργου προτείνεται η υποστήριξη του κλάδου της κτηνοτροφίας, με τη στήριξη των κτηνοτρόφων ως προς την εξασφάλιση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Το Στίγμα
Εγκρίθηκε έκτακτη ενίσχυση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 21-27, ύψους 480.000 ευρώ, για 260 περίπου καταγεγραμμένους κτηνοτρόφους, η οποία αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών τους.
Το Επόμενο Βήμα
Η δράση έχει ολοκληρωθεί

Φυσικό Αντικείμενο

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των αιγοπροβάτων στη Βόρεια Εύβοια είναι κατά κύριο λόγω πρόχειρες ιδιοκατασκευές που δεν πληρούν τους όρους ευζωίας. Επιπλέον, οι πρόχειρες εγκαταστάσεις δεν ανταποκρίνονται σε νομικές απαιτήσεις (άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) ούτε μπορούν να καλύψουν τους κανόνες ορθής εκτροφικής πρακτικής. Πέραν των παραπάνω, η έλλειψη κατάλληλων υποδομών καθιστά πολύ δύσκολη τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων λόγω μειωμένης παραγωγής, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον με ολοένα και αυξανόμενο κόστος. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η υποστήριξη του κλάδου της κτηνοτροφίας, ο οποίος μάλιστα επλήγη έντονα από την πυρκαγιά του 2021, με τη στήριξη των κτηνοτρόφων ως προς την εξασφάλιση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΥΠΑΑΤ
Φορέας Υλοποίησης:
ΥΠΑΑΤ
Προϋπολογισμός Έργου:
€480000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023 - 2025

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Κάλυψη αναγκών στέγασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για το 25% των υφιστάμενων κτηνοτρόφων της Βόρειας Εύβοιας.