Ανοιχτό Ράφι

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Βασική επιδίωξη είναι η άμεση και σταθερή επικοινωνία των προϊόντων με «Ποιότητα και Ταυτότητα» της Βόρειας Εύβοιας, με μεγάλους αριθμούς καταναλωτών –για όλο τον χρόνο– καθώς και η άμεση διασύνδεσή τους με τα ράφια πώλησης τροφίμων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Το έργο περιλαμβάνεται στον πυρήνα των έργων της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας)
Το Στίγμα
Αναμονή της σχετικής πρόσκλησης για την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στην Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (ΕΣΠΑ 21-27 | ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας)
Το Επόμενο Βήμα
Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τον Χωρικό Φορέα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

Βασική επιδίωξη είναι η άμεση και σταθερή επικοινωνία των προϊόντων με «Ποιότητα και Ταυτότητα» της Βόρειας Εύβοιας, με μεγάλους αριθμούς καταναλωτών –για όλο τον χρόνο– καθώς και η άμεση διασύνδεσή τους με τα ράφια πώλησης τροφίμων σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Στο πλαίσιο του αρχικού σταδίου υλοποίησης ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:

α) «Τα Προϊόντα Παντού». Εξειδικευμένο πρόγραμμα διασύνδεσης των προϊόντων της Βόρειας Εύβοιας με τα ράφια των καταστημάτων εστίασης σε Ελλάδα και εξωτερικό

β) Σχεδιασμός και υλοποίηση κινητών και σταθερών αγορών αγροτών με προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα της Βόρειας Εύβοιας

γ) «Ενιαία Stand» στα ξενοδοχεία με τοπικά προϊόντα

δ) Χώροι Προβολής Παντού μέσω συνεργειών των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.

ε) «Ανοιχτά Αγροκτήματα». Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός τοπικού αγροδιατροφικού δικτύου ανοικτών/επισκέψιμων αγροκτημάτων και τοπικών μονάδων παραγωγής

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Φορέας Υλοποίησης:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€500000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023 - 2026

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Σκοπός είναι να γίνει ο αγροδιατροφικός τομέας της Βόρειας Εύβοιας, βασικός πυλώνας αναγέννησης της περιοχής. Η συγκεκριμένη δράση έχει σκοπό να αναδείξει όλους τους τοπικούς παραγωγούς της περιοχής και τα προϊόντα τους και να αυξήσει τις πωλήσεις τους. Για τον σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των ειδών των επιχειρήσεων της περιοχής που θα ενσωματώνουν στην πολιτική και τη λειτουργία τους στοιχεία της τοπικής ταυτότητας και θα προβάλλουν/ προωθούν τα τοπικά προϊόντα μέσω της κουλτούρας συλλογικής περιουσίας.