Μελέτη Ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας των Δήμων Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού

Τελευταία Ενημέρωση: 17/07/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη Δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού. Τη εν λόγω μελέτη εκπονεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Πράσινου Ταμείου, του Κ.Α.Π.Ε. και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).
Το Στίγμα
Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας (Οριστικοποίηση Καταστατικού, Προετοιμασία Απαιτούμενων έγγραφων και υποβολή στο ΓΕΜΗ)
Το Επόμενο Βήμα
Ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας.

Φυσικό Αντικείμενο

Έχει ήδη ανατεθεί η μελέτη για τη Δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού, για την αυτοπαραγωγή/ αυτοκατανάλωση ή για τη λειτουργία ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering). Η Κοινοτική Ενέργεια (Κ.Ε.) θα ωφελεί πρωταρχικά μέσω της βιώσιμης παραγωγής ενέργειας τους Δήμους και τις υποδομές τους, τους πυρόπληκτους, τις μικρές επιχειρήσεις και τους αγρότες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα (ως επί το πλείστον που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες). 

Τη εν λόγω μελέτη εκπονεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), το οποίο αναλαμβάνει την ανάλυση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών Κοινοτικής Ενέργειας και τη διαμόρφωση στοχευμένων προτάσεων για την εφαρμογή των αποτελεσματικότερων και οικονομικά αποδοτικών υποδειγμάτων Ενεργειακών Κοινοτήτων στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, όπως αυτά πλέον έχουν διαμορφωθεί ως επίπτωση των καταστροφικών πυρκαγιών το καλοκαίρι του 2021. 

Συγκεκριμένα, τα ακόλουθα υποδείγματα θα μελετηθούν και θα εξειδικευτούν για την περίπτωση της Βόρειας Εύβοιας:

  • Υπόδειγμα πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
  • Υπόδειγμα αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
  • Υπόδειγμα λειτουργίας ως ΕΕΥ (Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών)
  • Υπόδειγμα προώθησης ηλεκτροκίνησης

Θα επιχειρηθεί η ανάδειξη πρωτοβουλιών που δύνανται να συνεισφέρουν στην οικειοθελή ενεργή συμμετοχή των πολιτών, ομάδων πολιτών, επιχειρήσεων, παραγωγικών οργανώσεων και Ο.Τ.Α., ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και αξιοποιώντας το τοπικό ενεργειακό δυναμικό της υπό εξέταση περιοχής.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΚΑΠΕ
Φορέας Υλοποίησης:
ΚΑΠΕ
Προϋπολογισμός Έργου:
€70000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
31/01/2023

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η Κοινοτική Ενέργεια (Κ.Ε.), την οποία φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης- Αγ. Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού, αναφέρεται σε έργα όπου οι πολίτες (νοικοκυριά, κοινότητες κ.τ.λ.) κατέχουν ή συμμετέχουν στη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας, μέσω συλλογικών επενδύσεων σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε πράσινη ενέργεια για τους κατοίκους των περιοχών της Βόρειας Εύβοιας σε προσιτές τιμές. Μετά τα προβλήματα ενέργειας που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα, η σύσταση μιας τέτοιας κοινότητας κρίνεται περισσότερο αναγκαία από ποτέ. 

Η διαβλεπόμενη επιλογή είδους ενεργειακής κοινότητας είναι το net-metering (ενεργειακός συμψηφισμός).

Οι πρωταρχικά στοχευόμενοι ωφελούμενοι της δράσης θα είναι: Δήμοι και υποδομές τους, πυρόπληκτοι, μικρές επιχειρήσεις και αγρότες, χώροι πολιτισμού, καθώς και φυσικά πρόσωπα (ως επί το πλείστον που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες). Έχει ήδη ανατεθεί στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και στην ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης) η ίδρυση της «Κοινοτικής Ενέργειας».