Ψηφιακές Εφαρμογές Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΗΣ» (Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Κ.Ε.Π.)

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ αποφάσισε την διάθεση χορηγίας ύψους €300.000 μέσω προγραμματικής σύμβασης για το Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΗΣ, μέρος του οποίου (€150.000) προορίζονται για την αναβάθμιση των Κ.Ε.Π. Έχουν ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚΕΔΕ για την πιλοτική εφαρμογή στους δύο Δήμους της Βόρειας Εύβοιας.
Το Στίγμα
Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την υπογραφή σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της ΚΕΔΕ και των δύο Δήμων
Το Επόμενο Βήμα
Έναρξη της υλοποίησης του έργου μόλις ολοκληρωθεί η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

Φυσικό Αντικείμενο

Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος των Κ.Ε.Π.

 1. Υποσύστημα άμεσης ενημέρωσης των αποδεκτών για την πορεία και ολοκλήρωση των αιτημάτων τους

Αυτοματοποιημένη ενημέρωση για την επιτυχή συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και για την παραλαβή της τελικής πράξης, από τον ενδιαφερόμενο, με τη λογική των push notification (SMS & Email). Θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε ο πολίτης να καταθέτει όσα δικαιολογητικά έχει στην κατοχή του κατά την ώρα της αρχικής αίτησης.

 1. Yποσύστημα εισροών-εκροών

Με παρακολούθηση του χρόνου διεκπεραίωσης και δυνατότητα εξαγωγής αναφορών και δεικτών παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας σε πραγματικό χρόνο.

 • Ψηφιοποίηση Διαδικασιών που παρέχονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημιουργία παράλληλων ροών εργασίας για την ψηφιοποίηση, την  επεξεργασία και την υποβολή αιτήσεων

Α. Εφαρμογές αρμοδιότητας Α.Α.Δ.Ε.

 1. Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης

Β. Εφαρμογές αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 1. Ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για Άδειες Οδήγησης χωρίς καταχωρημένο ΑΦΜ
 2. Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης
 3. Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω φθοράς
 4. Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω κλοπής/απώλειας
 5. Ανανέωση Άδειας Οδήγησης
 6. Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας λόγω απώλειας/κλοπής/φθοράς
 7. Μεταβίβαση Επιβατικού ή Δίκυκλου Ι.Χ.

Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω υποσυστήματα πρέπει να διαλειτουργούν με άλλα ΟΠΣ του Δημοσίου, με στόχο την άμεση πρόσβαση για την έκδοση δικαιολογητικών και πιστοποιητικών, στο πλαίσιο της διαδικασίας διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Φορέας Υλοποίησης:
ΕΔΥΤΕ
Προϋπολογισμός Έργου:
€150000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Στόχος είναι η δημιουργία ολιστικών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών (Κ.Ε.Π.), σε κάθε Δήμο της Βόρειας Εύβοιας. Τα ΚΕΠ θα ενσωματωθούν στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των Δήμων, ως οργανικές μονάδες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 3013/ 2002.

Η επιδίωξη για τα νέα ολιστικά ΚΕΠ της Βόρειας Εύβοιας είναι η ένταξη νέων λειτουργιών και δυνατοτήτων και η πιλοτική εφαρμογή τους εκεί πριν την καθολική εφαρμογή τους στην επικράτεια (από την καλύτερη ενημέρωση του πολίτη για την εξέλιξη του αιτήματός του έως την αποστολή του αποτελέσματος σε αυτόν και ένταξη νέων υπηρεσιών).

Ωφελούμενοι της δράσης αυτής είναι το σύνολο της κοινωνίας μιας και με την ανάπτυξη νέων ψηφιακών συστημάτων για την απλούστευση και την ομογενοποίηση των διαδικασιών θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του κράτους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.