Υδρολογική μελέτη ορεινών και πεδινών έργων στην Βόρεια Εύβοια

Τελευταία Ενημέρωση: 09/11/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Το Στίγμα
Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί.

Φυσικό Αντικείμενο

Το έργο αφορά στη χωροθέτηση των θέσεων που είναι κατάλληλες για να γίνουν ταμιευτήρες αποθήκευσης ύδατος από ρέματα και πηγές.

Οι θέσεις αυτές θα καταγραφούν και θα υπολογιστούν, εν είδει προκαταρκτικής μελέτης, οι πιθανές ποσότητες νερού που μπορούν να αποθηκευτούν.

Οι ανάγκες, οι οποίες θα καταγραφούν, αφορούν κυρίως στην ύδρευση των οικισμών και στην άρδευση των γεωργικών εκτάσεων σε όλη την έκταση των Δήμων Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού.

Σκοπός της μελέτης είναι να συνδεθούν οι ανάγκες σε νερό με τους υφιστάμενους υδατικούς πόρους και τη δυνατότητα αποθήκευσης σημαντικών ποσοτήτων σε υπάρχουσες τεχνητές λίμνες και σε άλλες, που θα δημιουργηθούν.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Π.Στ.Ε.
Φορέας Υλοποίησης:
Π.Στ.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€30000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
10/2022 - 03/2023

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Με το έργο επιτυγχάνονται:

  • Η καταγραφή όλων των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης των δύο Δήμων της Βόρειας Εύβοιας.
  • Η καταγραφή του όγκου νερού που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υφιστάμενες τεχνικές εκσκαφές (από εκμετάλλευση λευκολίθου), ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μόνιμες δεξαμενές. 
  • Η καταγραφή όλων των θέσεων που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα για την κατασκευή φραγμάτων αποθήκευσης νερού και των δυνατοτήτων τους σε όγκο αποθήκευσης.
  • Η οργάνωση της οικονομίας των υδάτων και η συγκρότηση του προγράμματος διαχείρισης του νερού με σύνταξη αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος.

Το έργο συνδυάζεται και συσχετίζεται με όλες τις προηγούμενες ενέργειες που έχουν γίνει στον τομέα αυτό, με στόχο τη δόμηση μιας ενιαίας πολιτικής του τομέα των υδάτων.