Εθνικό Μονοπάτι 21 στην Εύβοια

Τελευταία Ενημέρωση: 04/10/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Η μελέτη του έργου έχει ολοκληρωθεί από το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” και ήδη έχει προσφερθεί ως δωρεά στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας. Η υλοποίηση του έργου θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΕΝ / Σχέδιο Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Στίγμα
Έχει αναρτηθεί από το ΥΠΕΝ η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» και υποβλήθηκε επιτυχώς ο φάκελος από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας.
Το Επόμενο Βήμα
Ένταξη μετά από αξιολόγηση του φακέλου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Φυσικό Αντικείμενο

Το Μονοπάτι 21 διοικητικά υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Έχει χαραχτεί πριν από 40 περίπου χρόνια από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης και όταν κατασκευαστεί θα διασχίζει σχεδόν όλα τα βουνά της Εύβοιας ξεκινώντας από τους Ωρεούς της Βόρειας Εύβοιας ως την Κάρυστο στη Νότια Εύβοια.

Αναλυτικότερα, το Μονοπάτι 21 θα διασχίζει τους κάτωθι ορεινούς όγκους:

 • Τελέθριο Όρος – 30 χλμ.
 • Όρη Ξηρό, Καντήλι και Πυξαριάς – 25 χλμ.
 • Όρη Δίρφη και Ξεροβούνι – 35 χλμ.
 • Όρος  Όλυμπος Εύβοιας – 20 χλμ.
 • Περιοχή Όχης – Καρυστίας – 20 χλμ.

Το Μονοπάτι 21 χωροθετείται εν μέρει στην περιοχή παρέμβασης (Βόρεια Εύβοια), συνδέοντάς τη με το σύνολο του νησιού.

Παρακλάδια του Μονοπατιού 21, συνολικού μήκους 10 χλμ. θα είναι ειδικά διαμορφωμένα, προσβάσιμα για ΑΜΕΑ για τη διασφάλιση των αρχών των ίσων ευκαιριών, τη συμμετοχή χωρίς καμία διάκριση, με ανοιχτές δράσεις και δραστηριότητες σε όλους τους πολίτες.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην ανασύσταση των παλαιών διαδρομών επικοινωνίας ιδίως των ορεινών και ημιορεινών κοινοτήτων, μέσω του εντοπισμού και της ανάδειξης των μονοπατιών και τη μετατροπή τους σε άξονες αναψυχής, αναγνώρισης της φύσης και του πολιτισμού. Οι διαδρομές αυτές αποτελούν τους βασικούς ενδογενείς αναπτυξιακούς πόρους, κατά τον άξονα βορρά-νότου της Εύβοιας. Το Μονοπάτι 21 θα διατρέχει όλη την Εύβοια, από Λιχάδα έως Κάβο Ντόρο και θα συνδέσει όλα τα παραπάνω μονοπάτια σε ένα ενιαίο δίκτυο. Το Μονοπάτι 21 θα συνδεθεί με τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού, ήτοι με τους φυσικούς (βλάστηση, πανίδα, τοπίο κ.λπ.) και ανθρωπογενείς (μνημεία, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί κ.λπ.) πόρους, καθώς και με τις τοπικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Για την υλοποίηση του έργου αναφέρονται ως αναγκαίες ενέργειες: 

 • Μελέτη και χαρτογράφηση του Μονοπατιού 21.
 • Υλοποίηση Υποδομών για τα Μονοπάτια (μελέτη καθαρισμού και σηματοδότησης).
 • Μελέτη ανάδειξης μνημείων φύσης και πολιτισμού.
 • Πρόταση συμμετοχής επιχειρήσεων εναλλακτικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων ωφελούμενων από το έργο μέσω ενός Συμφώνου Συνεργασίας. 
 • Μελέτη για την ανάδειξη – προώθηση του μονοπατιού.

Η μελέτη και η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με βάση την ΥΑ 151344/165 (ΦΕΚ 206/Β/2017) – Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης ορειβατικών-πεζοπορικών μονοπατιών.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Π.Στ.Ε.
Φορέας Υλοποίησης:
Π.Στ.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€125860
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
02/2024 - 10/2024

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Σκοπός της δράσης είναι η αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων των ορεινών και ημιορεινών ιδίως περιοχών της Εύβοιας και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, μέσα από την ανάδειξη, οργάνωση και προβολή των μονοπατιών ως στοιχείων της δασικής αναψυχής, αλλά και της σύνδεσης της φύσης με τον πολιτισμό. 

Ειδικότερα, στόχος για το Μονοπάτι 21 είναι:

 • Να λειτουργήσει ως άξονας αειφόρου ανάπτυξης για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
 • Να αναδείξει τη φυσική και περιβαλλοντική κληρονομιάς.
 • Να στηρίξει με νέους πόρους την τοπική οικονομία.  

Επιπλέον, το έργο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη και προβολή του πεζοπορικού τουρισμού στην Εύβοια με πολλαπλά οφέλη στον τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Ως αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου αναφέρονται: 

 • Η αξιοποίηση των ορεινών τοπίων και η ανάδειξη της βιοποικιλότητας της Εύβοιας.
 • Η ανάδειξη των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού.
 • Η σύνδεση των υπαρχόντων μονοπατιών μεταξύ τους σε ένα ενιαίο δίκτυο.
 • Η δημιουργία συνθηκών ένταξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή της τοπικής οικονομίας.