Συντήρηση, Σήμανση & Ανάδειξη σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών στην περιοχή του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού «Τελέθριον Όρος και Όρος Λίχα»

Τελευταία Ενημέρωση: 04/10/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Η μελέτη του έργου έχει ολοκληρωθεί (ανάθεση από το Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού) και η υλοποίηση του έργου θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΕΝ / Σχέδιο Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Στίγμα
Έχει αναρτηθεί από το ΥΠΕΝ η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» και υποβλήθηκε επιτυχώς ο φάκελος από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.
Το Επόμενο Βήμα
Ένταξη μετά από αξιολόγηση του φακέλου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Φυσικό Αντικείμενο

Το έργο αφορά στη βελτίωση της βατότητας υφισταμένων μονοπατιών στην περιοχή των προσβάσιμων ορέων Τελέθριο και Λίχας, του Όρους Ξηρό και στην ημιορεινή ενδοχώρα μεταξύ των οικισμών Πευκί, Αρτεμίσιο, Βασιλικά και Μηλιές του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, και τη σήμανσή τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο βατών και σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών, στο οποίο να μπορούν να πεζοπορούν με ασφάλεια και άνεση πεζοπόροι όλων των κατηγοριών, από οικογένειες με μικρά παιδιά έως έμπειροι ορειβάτες.

Οι προτεινόμενες σηματοδοτημένες πεζοπορικές διαδρομές αναπτύσσονται σε όλες τις περιοχές του Δήμου, με έμφαση στις ορεινές, αγροτικές και μειονεκτικές (από τουριστικής πλευράς) περιοχές, καθώς και σε περιοχές μακριά από την παραθαλάσσια ζώνη.

Οι πεζοπορικές διαδρομές (μαζί με τα συνδετήρια σκέλη τους) είναι είκοσι δύο (22), ενώ το συνολικό μήκος τους είναι 126,8 χλμ.

Οι προτεινόμενες προς σηματοδότηση πεζοπορικές διαδρομές στο Τελέθριο όρος αξιοποιούν ένα μεγάλο μέρος των εγκαταλελειμμένων δρόμων υλοτομίας, καθώς και παλιά μονοπάτια που δημιουργήθηκαν από αγρότες και κτηνοτρόφους. 

Στα όρη Λίχας και Ξηρό και στην ημιορεινή ενδοχώρα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, όπου αναπτύσσονται οι υπόλοιπες προτεινόμενες για σηματοδότηση πεζοπορικές διαδρομές, υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο αγροτικών οδών που οδηγούν σε αρχαίους ελαιώνες, αμπελώνες, παλιά κτήματα και άλλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και πολλά μονοπάτια που οδηγούν σε σημαντικά αξιοθέατα και φυσικά τοπία μοναδικής ομορφιάς, όπως φαράγγια, καταρράκτες, σημεία θέας, κ.λπ. Οι προτεινόμενες για σηματοδότηση πεζοπορικές διαδρομές σε αυτές τις περιοχές αξιοποιούν αυτά τα υφιστάμενα μονοπάτια και τις δασικές /αγροτικές οδούς, συνθέτοντας κυκλικές ή γραμμικές πεζοπορικές διαδρομές που δίνουν την ευκαιρία στον πεζοπόρο να γνωρίσει την ιδιαίτερη περιβαλλοντική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Όλες οι προτεινόμενες προς σηματοδότηση πεζοπορικές διαδρομές αποτελούν πεζοπορίες διάρκειας 2 έως 8 ωρών. Οι διαδρομές διέρχονται από δημόσιες εκτάσεις ή χαράξεις που έχουν τεθεί σε κοινόχρηστη χρήση για τη διέλευση πεζών. 

Καμία από τις διαδρομές δεν διέρχεται από περιοχή Natura 2000, από περιοχή ΤΙΦΚ (Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους) ή άλλη προστατευόμενη περιοχή ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ν.3937/2011).

Για τη δημιουργία του προτεινόμενου δικτύου σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες:

  • Βελτίωση βατότητας μονοπατιών που περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού οχλούσας βλάστησης, εργασίες εξομάλυνσης του καταστρώματος των μονοπατιών, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης των πρανών, όπου αυτό απαιτείται.
  • Σήμανση πεζοπορικών διαδρομών με υλικά σήμανσης όπως ξύλινοι πάσσαλοι, ξύλινες ενημερωτικές πινακίδες, μεταλλικές πινακίδες-χάρτες, μεταλλικά πινακίδια αρίθμησης, μεταλλικά πινακίδια κατεύθυνσης, επικουρικές βραχοσημάνσεις με μπογιά, όπου αυτό απαιτείται, αισθητήρες NFC (Near Field Communication) και μεγάλες ενημερωτικές πινακίδες-χάρτες.

Μικρά τεχνικά έργα κατά μήκος των πεζοπορικών διαδρομών που περιλαμβάνουν τοποθέτηση ξύλινων κορμοσκαλοπατιών σε σημεία του μονοπατιού με μεγάλη κλίση, οριοθέτηση του ίχνους του μονοπατιού με μεγάλους λίθους, μικρές ξύλινες γέφυρες για αντιμετώπιση προβλημάτων στη διάσχιση ρεμάτων, κ.λπ.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού
Φορέας Υλοποίησης:
Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού
Προϋπολογισμός Έργου:
€304800
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
11/2022 - 10/2023

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Στόχος του έργου είναι η προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ενδιαφέρονται για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως η πεζοπορία και η ορειβασία. Δεδομένου ότι η πεζοπορία και η ορειβασία είναι αθλητικού χαρακτήρα δραστηριότητες σε ανοιχτό χώρο και πραγματοποιούνται καλύτερα την άνοιξη και το φθινόπωρο, οπότε δεν υπάρχουν οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, άμεση συνέπεια αυτού του έργου θα είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου κατά πέντε μήνες (Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο), καθιστώντας τη Βόρεια Εύβοια τουριστικό προορισμό με κίνηση οκτώ μήνες τον χρόνο. Επιπλέον, οι διαδρομές αναπτύσσονται σε ορεινές, αγροτικές και μειονεκτικές (από τουριστικής πλευράς) περιοχές, καθώς και σε περιοχές μακριά από την παραθαλάσσια ζώνη με την έντονη τουριστική κίνηση του καλοκαιριού, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των μικρών χωριών που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές.