Αποκατάσταση του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου “Κονάκι” στις Κεχριές Ευβοίας

Τελευταία Ενημέρωση: 31/03/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΕΚΑ (Πρώην ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
Το Στίγμα
Αναμένεται η προκήρυξη του έργου.
Το Επόμενο Βήμα
Επιλογή αναδόχου.

Φυσικό Αντικείμενο

Το ιστορικό διατηρητέο μνημείο «Κονάκι» αποτελεί το σημαντικότερο κτήριο της περιοχής Κεχριές του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας. Η δομή και εικόνα του κτηρίου και η χωροθέτησή του είναι λαμπρό δείγμα κλασικιστικής αρχιτεκτονικής της εποχής του. Η αποκατάσταση και επανάχρησή του είναι επιβεβλημένη και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη της ιστορικής αξίας του και αυτό ακριβώς τον σκοπό έχει η συγκεκριμένη πρόταση. 

Το κτήριο αυτό θα μετεξελιχθεί σε κέντρο πολιτισμού του Δήμου με φιλοξενία Πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαφόρων εκθέσεων κ.λπ., ενώ με την ολοκλήρωσή του στο «Κονάκι» δύνανται να πραγματοποιούνται και δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας
Φορέας Υλοποίησης:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€1650000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023 - 2024

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Σκοπός είναι η αποκατάσταση του κτηρίου «Κονάκι» και η μετατροπή του σε κέντρο πολιτισμού, το οποίο πέραν της αισθητικής του αναβάθμισης θα καταστεί λειτουργικό και προσβάσιμο ώστε να επωφεληθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες