Αποκατάσταση του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου “Κονάκι” στις Κεχριές Ευβοίας

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.
Το Στίγμα
Έκδοση της πρόσκλησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το Επόμενο Βήμα
Έναρξη του έργου.

Φυσικό Αντικείμενο

Το ιστορικό διατηρητέο μνημείο «Κονάκι» αποτελεί το σημαντικότερο κτήριο της περιοχής Κεχριές του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας. Η δομή και εικόνα του κτηρίου και η χωροθέτησή του είναι λαμπρό δείγμα κλασικιστικής αρχιτεκτονικής της εποχής του. Η αποκατάσταση και επανάχρησή του είναι επιβεβλημένη και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη της ιστορικής αξίας του και αυτό ακριβώς τον σκοπό έχει η συγκεκριμένη πρόταση. 

Το κτήριο αυτό θα μετεξελιχθεί σε κέντρο πολιτισμού του Δήμου με φιλοξενία Πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαφόρων εκθέσεων κ.λπ., ενώ με την ολοκλήρωσή του στο «Κονάκι» δύνανται να πραγματοποιούνται και δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας
Φορέας Υλοποίησης:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€1300000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023 - 2024

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Σκοπός είναι η αποκατάσταση του κτηρίου «Κονάκι» και η μετατροπή του σε κέντρο πολιτισμού, το οποίο πέραν της αισθητικής του αναβάθμισης θα καταστεί λειτουργικό και προσβάσιμο ώστε να επωφεληθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες