Ανασκαφική έρευνα στο Καστρί Κηρίνθου

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Τον Οκτώβρη του 2022 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας για τη χρηματοδότηση του έργου “Ανασκαφική έρευνα στο Καστρί Κηρίνθου”
Το Στίγμα
Το έργο είναι σε εξέλιξη από τον Οκτώβρη του 2022 και υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας
Το Επόμενο Βήμα
Ολοκλήρωση του έργου μέχρι το Μάιο του 2025 που λήγει η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης.

Φυσικό Αντικείμενο

Το έργο έχει στόχο την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών και τη διενέργεια έρευνας στο Καστρί Κηρίνθου, για την αποκάλυψη και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, που είχαν ήδη εντοπιστεί επιφανειακά κατά το παρελθόν. Τον Οκτώβριο του 2021 ολοκληρώθηκε η αποτύπωση του αρχαιολογικού χώρου της Κηρίνθου από την ΕΦΑ Ευβοίας, ώστε να ακολουθήσει η αρχαιολογική έρευνα στον λόφο. 

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών θα υποβληθεί από την ΕΦΑ Ευβοίας στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ πρόταση διαχείρισης των αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΥΠΠΟΑ (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας)
Φορέας Υλοποίησης:
ΥΠΠΟΑ (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας)
Προϋπολογισμός Έργου:
€216000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
Εν εξελίξει

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Σκοπός του έργου είναι η ανασκαφή και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στο Καστρί Κηρίνθου με αναμενόμενα αποτελέσματα την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και την αύξηση της επισκεψιμότητας στο πεδίο του πολιτιστικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος, καθώς και την περαιτέρω εξέλιξη της επιστήμης της αρχαιολογίας.