Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια»

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Έχει ολοκληρωθεί η δράση για το σχολικό έτος 2021-2022
Το Στίγμα
Έχει σταλεί εγκύκλιος για την επανάληψη του προγράμματος και για το σχολικό έτος 2022-2023 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το Επόμενο Βήμα
Συνέχιση της δράσης.

Φυσικό Αντικείμενο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια», το οποίο σχεδιάστηκε ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας και εμπλουτίσθηκε με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προσανατολίζεται: α) στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία, β) στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και γ) στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και στην ανάληψη δράσεων προκειμένου να γνωρίσουν τη φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους, να την αναδείξουν και να την προστατεύσουν. Απευθύνεται: στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, στις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού και ιδιαιτέρως στα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΥΠΑΙΘ
Φορέας Υλοποίησης:
ΥΠΑΙΘ
Προϋπολογισμός Έργου:
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2021 - 2022

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια, προσανατολίζεται: α) στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία, β) στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και γ) στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και στην ανάληψη δράσεων προκειμένου να γνωρίσουν τη φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους, να την αναδείξουν και να την προστατεύσουν.