Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Υποστήριξη επαγγελματιών τουρισμού και τοπικού πληθυσμού

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και νέων επιχειρήσεων που εμπλέκονται με τον τουρισμό
Το Στίγμα
Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία εξειδίκευσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων μέσω του Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027.
Το Επόμενο Βήμα
Προκήρυξη του έργου μετά την εξειδίκευση.

Φυσικό Αντικείμενο

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και νέων επιχειρήσεων που εμπλέκονται με τον τουρισμό. 

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και σε οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

  • Διαμόρφωσης Τουριστικών Εμπειριών
  • Βελτίωση Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης
  • Διοίκησης Μονάδων Εστίασης
  • Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 
  • Digital Marketing Fundamentals (Social Media, Google Analytics, Paid Performance etc.)
  • Marketing Management
  • Sales & Distribution Management

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Φορέας Υλοποίησης:
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Εύβοιας
Προϋπολογισμός Έργου:
€400000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023 - 2026

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Βόρειας Εύβοιας και, ειδικότερα, στην απόκτηση νέων και σύγχρονων γνώσεων και στην καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων στο πεδίο του τουρισμού. 

Ωφελούμενοι από το προτεινόμενο έργο θα είναι άνεργοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες της περιοχής