ΝΕΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ- KOΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: τμήμα Στροφυλιά – Ιστιαία

Τελευταία Ενημέρωση: 03/10/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο (μελέτη) έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
Το Στίγμα
Κατατέθηκαν οι τεχνικές προσφορές τριών μελετητικών ομάδων, οι οποίες βρίσκονται υπό αξιολόγηση.
Το Επόμενο Βήμα
Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προτάσεων για την ανάδειξη του Αναδόχου.

Φυσικό Αντικείμενο

Μελέτες ωρίμανσης μέχρι τη δημοπράτηση του νέου οδικού άξονα – κορμού της Βόρειας Εύβοιας, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΣΜΥ του Προγράμματος “ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ” στο τμήμα του από τη Στροφυλιά μέχρι την Ιστιαία. Πρόκειται για νέο οδικό έργο μήκους 25χλμ περίπου σε συνδυασμό με αναβάθμιση της επαρχιακής οδού Στροφυλιάς – Ροβιών σε μήκος 3χλμ, που περιλαμβάνεται στο ανάπτυγμα του κεντρικού οδικού άξονα – κορμού. Προβλέπεται εφαρμογή της τυπικής διατομής β2σ κατά ΟΜΟΕ, με ενιαίο οδόστρωμα και πλάτος καταστρώματος 11μ χωρίς τις πλευρικές διαμορφώσεις (ίδια διατομή του κεντρικού οδικού άξονα – κορμού Βόρειας Εύβοιας από τη Νέα Λάμψακο μέχρι τη Στροφυλιά).

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης κατ’ αποκοπή τίμημα €1.300.000 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν.4412/2016
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Μελέτης Δεκέμβριος 2023
Φορέας Χρηματοδότησης Μελέτης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
Τρόπος εκτέλεσης έργου Δημοπράτηση Μελέτης – Κατασκευής (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016)

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Π.Στ.Ε.
Φορέας Υλοποίησης:
Π.Στ.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€1300000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
12/2029

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Αποτελεί υποσύνολο του κεντροβαρικού οδικού άξονα – κορμού της προβλεπόμενης νέας δενδροειδούς διάρθρωσης του βασικού οδικού δικτύου της Βόρειας Εύβοιας συμπληρώνοντας τον κεντρικό οδικό άξονα – κορμό που, σε συνδυασμό και με τις προβλεπόμενες νέες διακλαδώσεις του, ολοκληρώνει τον ζωτικό στόχο βελτίωσης της προσβασιμότητας της Βόρειας Εύβοιας με δεσπόζουσα την θεαματική αναβάθμιση του βόρειου ημίσεώς της που αντιστοιχεί στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού.

Ο κεντροβαρικός οδικός άξονας – κορμός διασύνδεσης της Βόρειας Εύβοιας με τη Χαλκίδα, με το υπόλοιπο της νήσου Εύβοιας και με τη λοιπή ηπειρωτική Ελλάδα (μέσω της ψηλής γέφυρας Χαλκίδας), θα εξασφαλίσει θεαματική βελτίωση της οδικής προσπελασιμότητας της Βόρειας Εύβοιας, που με τις σημερινές συνθήκες κρίνεται ως εξαιρετικά πενιχρή, εξ’ αιτίας αφενός της ιδιαίτερα προβληματικής διέλευσης του ορεινού όγκου μεταξύ Ψαχνών και Προκοπίου και αφετέρου της υπερβολικής περιπορείας που υποχρεώνονται να ακολουθήσουν οι οδεύοντες από και προς το σημαντικότερο αστικό κέντρο της Ιστιαίας, από και προς το επίσης σημαντικό αστικό κέντρο Αιδηψού / Λουτρών Αιδηψού, καθώς και από και προς τις αξιόλογες παραθεριστικές ζώνες της βόρειας παράκτιας ζώνης και της χερσονήσου της Λιχάδας.

Με την επέκταση του κεντρικού οδικού άξονα – κορμού της Βόρειας Εύβοιας από τη Στροφυλιά μέχρι την Ιστιαία διασφαλίζεται σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση σύντμηση του μήκους διαδρομής μεταξύ Στροφυλιάς και Ιστιαίας τουλάχιστον κατά 45% σε σύγκριση με το μήκος διαδρομής διαμέσου της Ε.Ο. 77 και κατά 30% διαμέσου της δυτικής περιπορείας του υφιστάμενου επαρχιακού οδικού δικτύου Στροφυλιάς – Ροβιών, με ταυτόχρονη σύντμηση του χρόνου διαδρομής περίπου κατά τα 2/3 έναντι της διαδρομής διαμέσου της Ε.Ο. 77 και περίπου κατά το ήμισυ έναντι της διαδρομής διαμέσου Ροβιών, κυρίως χάρη στη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του νέου οδικού συνδέσμου που διασφαλίζει λειτουργική ταχύτητα 80χλμ/ώρα. 

Η υλοποίηση του έργου θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για την ανάταξη της καθημαγμένης Βόρειας Εύβοιας από την καταστροφή που υπέστη ο παραγωγικός ιστός της, λόγω της πυρκαγιάς του 2021 και θα αποτελέσει το αναγκαίο υπόβαθρο για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξή της, ιδιαίτερα του βορειότερου τμήματός της που αντιστοιχεί σε μεγαλύτερα μήκη υπερτοπικών διαδρομών ως προς τη Χαλκίδα.

Η θεαματική βελτίωση που επιτυγχάνεται στον τομέα της προσβασιμότητας θα προσδώσει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τόσο στο μείζον αστικό κέντρο της Ιστιαίας όσο και στο λανθάνον δυναμικό του θερμαλιστικού τουρισμού στα Λουτρά Αιδηψού, ενώ επιπρόσθετα θα συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του δραματικού προβλήματος πληθυσμιακής συρρίκνωσης λόγω φθίνουσας οικονομικής δραστηριότητας και ανεπαρκούς επιπέδου απασχόλησης που ήδη είχε παρατηρηθεί τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες, με κίνδυνο να επιταθεί μετά την καταστροφή του 2021.

Ταυτόχρονα, με την επέκταση του κεντρικού οδικού άξονα – κορμού μέχρι την Ιστιαία ελαχιστοποιείται η διέλευση της διαμπερούς υπερτοπικής κυκλοφορίας διαμέσου του αστικού ιστού της Ιστιαίας, επ΄ ωφελεία της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της λειτουργία της πόλης, ενώ θα παρέλκει πλέον, λόγω εκτροπής της διαμπερούς κυκλοφορίας, η ανάγκη για κατασκευή βόρειας παράκαμψης του αστικού ιστού που μπορεί να αρκεστεί στην απλή διαμόρφωση περιμετρικού οδικού δικτύου, χωρίς πρόσθετες γεφυρώσεις του ρέματος Ξηριά.

Επιπλέον της Ιστιαίας, η εκτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας από την Ε.Ο. 77 προς τον νέο κεντροβαρικό οδικό άξονα – κορμό, που επιτυγχάνεται σε συνδυασμό και με τις προβλεπόμενες νέες διακλαδώσεις του κορμού, αναιρεί πλήρως την ανάγκη για την ανάπτυξη παρακαμπτήριων παραλλαγών της Ε.Ο. 77, που σήμερα διασχίζει διαμπερώς τους οικισμούς της βόρειας παράκτιας ζώνης από Αγριοβότανο μέχρι και Ασμήνι, λόγω δραστικής μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου και αλλαγής του δεσπόζοντα χαρακτήρα της κυκλοφορίας από υπερτοπικές μετακινήσεις σε περιφερειακές και τοπικές μετακινήσεις διαμέσου των αντίστοιχων οικισμών. 

Υπό τις νέες συνθήκες,  παρέλκει και στην περίπτωση των ως άνω παράκτιων οικισμών η υλοποίηση των προτεινόμενων από τους υπερκείμενους εγκεκριμένους χωρικούς σχεδιασμούς (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, κλπ) περιφερειακών παρακάμψεων των παράκτιων οικισμών του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οι οποίες θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρές τόσο ως κατασκευή, λόγω του δυσμενούς αναγλύφου που επιβάλλουν οι παρακάμψεις της οικιστικής ανάπτυξης που έχει σήμερα σκαρφαλώσει στις πλαγιές των παρακείμενων ορεινών όγκων, όσο και ως προς τις απαλλοτριώσεις οικοπέδων και όχι αγροτικής γης ή δασικών περιοχών που χαρακτηρίζουν τις προβλεπόμενες ημιαστικοποιημένες ζώνες διέλευσης των θεσμοθετημένων παρακάμψεων.