ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες όπως μας ήρθαν από το Επιμελητήριο Εύβοιας

Στην ιστοσελίδα : https://www.eviachamber.gr

Στην επιλογή ηλεκτρονικό επιμελητήριο: https://www.eviachamber.gr/el/content/e-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF

Στην επιλογή είσοδο στο Επιμελητήριο: https://echamber.eviachamber.gr/eChamber/login.php ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ( δεν χρειάζεται κωδικό) μπορεί να αναζητήσει στοιχεία μελών ανά ΔΗΜΟ. Είναι επικαιροποιημένα.