Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας σχετικά με την έγκριση των τευχών & της διαδικασίας ανάθεσης, καθώς και την εξουσιοδότηση στην Τεχνική Υπηρεσία Π.Ε. Εύβοιας για τη διενέργεια του διαγωνισμού για το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Έργο 1: Επέκταση κεντρικού οδικού άξονα – κορμού μέχρι Ιστιαία).