ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΣ ΚΑΙ τις ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ

Σε συνέχεια συζητήσεων με τους μελετητές των ΕΠΣ, τον κ. Αποστολίδη, και το Κτηματολόγιο, η εικόνα που διαμορφώνεται για τα χαρτογραφικά υπόβαθρα που θα χρησιμοποιηθούν από τα ΕΠΣ και (ανάλογα με τις θεματικές ανάγκες τους) από τις άλλες μελέτες που συντάσσονται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος είναι η εξής:

 • Όσον αφορά το «βασικό υπόβαθρο», ο χάρτης του κ. Αποστολίδη έχει βασιστεί στους ορθοφωτοχάρτες του Κτηματολογίου, που σύμφωνα με το ΥΠΕΝ είναι πλέον υποχρεωτικοί για όλες τις μελέτες πολεοδομικού χαρακτήρα που θεσμοθετούνται. Με τον όρο «βασικό υπόβαθρο» εννοώ τα εξής στοιχεία του χάρτη Αποστολίδη:
  • Ισοϋψείς καμπύλες.
  • Διοικητικά όρια Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων
  • Ποτάμια, ρέματα, λίμνες: χρησιμοποιούμε κατ’ αρχάς αυτά του χάρτη Αποστολίδη. Υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψουν στη συνέχεια κάποιες τροποποιήσεις από την εργασία των γεωλόγων που βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Όριο της πυρκαγιάς Αυγούστου 2021: ο κ. Αποστολίδης έχει οριοθετήσει με ακρίβεια την έκταση που κάηκε και το όριο αυτό χρησιμοποιείται επισήμως και από τα Δασαρχεία της περιοχής (έχει ήδη στείλει το όριο αλλά λανθασμένα το shape file ονομάζεται B_EYBOIA_ANADASOTEA. Στην πραγματικότητα αφορά το όριο της πυρκαγιάς). Όπου απαιτείται η πυρίκαυστη ζώνη, χρησιμοποιούμε όλοι το εν λόγω όριο.
 • Εκτάσεις δασικού χαρακτήρα (δάση και δασικές εκτάσεις): κατ’ αρχήν θα χρησιμοποιηθούν τα πολύγωνα της τελευταίας ανάρτησης του δασικού χάρτη (το έχει στείλει ήδη ο κ. Αποστολίδης αυτοτελώς, δηλ. ανεξάρτητα από αυτό που αναφέρω εδώ ως «χάρτης Αποστολίδη»). Ο χάρτης Αποστολίδη έχει πρόσθετα στοιχεία (δημόσια και μη δημόσια δάση με ενδεικτικά όρια) χρήσιμα ανάλογα με την περίπτωση αλλά που υποκαθιστούν τα επίσημα όρια του δασικού χάρτη, και χρησιμοποιούνται επικουρικά.
 • Θεσμικά όρια οικισμών θα παραχθούν από τους μελετητές των ΕΠΣ από διάφορες πηγές (τα όρια που υπάρχουν στους χάρτης του Κτηματολογίου δεν είναι ακριβή). «Όρια οικισμών» στο χάρτη Αποστολίδη δεν αντιστοιχούν στα θεσμικά όρια (δηλ. στο επίσημο όριο που ενέχει πολεοδομικές συνέπειες) αλλά σε μια ερμηνεία της πραγματικής δόμησης επί του εδάφους, ανεξάρτητα από το αν αυτή περιορίζεται στα θεσμικά όρια ή εκτείνεται πέραν αυτών. Η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για ορισμένες επεξεργασίας, αλλά δεν υποκαθιστά τα θεσμικά όρια.
 • Σχέδια πόλης, επεκτάσεις, οικ. συνεταιρισμοί: λαμβάνονται κατ’ αρχάς από το site E-poleodomia. Καθ’ οδόν θα ελεγχθούν και ενδέχεται να τροποποιηθούν από τους μελετητές των ΕΠΣ.
 • Διανομές, αναδασμοί: λαμβάνονται από τον ορθοφωτοχάρτη του Κτηματολογίου (DBOUND). Πάλι ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στο μέλλον από τους μελετητές των ΕΠΣ.
 • Οδικό δίκτυο: είναι σε εξέλιξη συνεννόηση με τον κ. Ζέκκο, και σύντομα θα υπάρξει σχετική οδηγία.

(σημείωση για τους μελετητές των ΕΠΣ: έχω αφήσει στο συνημμένο μόνο ότι εκτιμώ ότι μπορεί να αφορά και άλλους μελετητές. Θέματα που αφορούν αποκλειστικά τα ΕΠΣ, και συζητήσαμε μεταξύ μας, δεν τα περιλαμβάνω στο παρόν. Παραμένουν σε ισχύ όσον αφορά τα ΕΠΣ).